Vláda SR: Novela Zákonníka práce

Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zmena sa týka Zákonníka práce v ustanoveniach § 40, § 49, § 58, kvôli sťažnosti Európskej únie, potom čo nesúhlasila s argumentmi SR. Dôvodom bolo rozdielne zaobchádzanie so zamestnancami na kratší pracovný čas v rozsahu menej ako 15 hod týždenne oproti zamestnancom zamestnaných na polovičný úväzok, v súvislosti s možnosťou ukončenia pracovného pomeru z akéhokoľvek dôvodu alebo bez jeho udania v prípade zamestnancov zamestnaných na kratší pracovný úväzok.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať