Vláda SR: Revízia budovania eGovernmentu (strednodobý plán implementácie priorít)

Predkladateľ: Vedúci Úradu vlády SR, Minister financií , Splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť

Materiál vychádza zo zhodnotenia stavu eGovernment projektov a reaguje na zistené nedostatky revíziou celkového prístupu k praktickej implementácií projektov. Navrhovaný revidovaný prístup k eGovernmentu kladie primárny dôraz na maximálne zníženie administratívneho bremena pre občanov a podnikateľov. Cieľom je maximálne zjednodušiť administratívne úkony pre ľudí v konkrétnych situáciách (napr. nahlasovanie zmeny trvalého bydliska).

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať