Vláda SR: Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií SR za prvý polrok 2010 a predikcia vývoja do konca roka

Predkladateľ: Ministerstvo financií

Správa informuje o miernom oživení ekonomiky za prvý polrok o 4,7%. Ekonomiku ťahá predovšetkým export a tvorba hrubého kapitálu. Oproti predpokladom je však ekonomika z pohľadu daňových a odvodových príjmov na tom horšie; spotreba domácnosti sa znižuje.
Deficit sa v súčasnosti odhaduje na úroveň 7,8% HDP. Dôvodom pre zvýšenie deficitu bolo napríklad čerpanie zdrojov štátneho rozpočtu prenesených z roku 2009 alebo výdavky (rodičovský príspevok), ktoré neboli rozpočtovo kryté. Dôvodom môžu byť aj povodne, ktoré deficit zvýšia pravdepodobne o 100 mil. eur.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať