Vláda SR: Správa o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor

Predkladateľ: Minister financií a guvernér NBS

Správa analyzuje poskytovanie úverov podnikom. V štvrtom  štvrťroku 2010 pokračovali v slovenskom podnikovom sektore viaceré pozitívne trendy. Nárast tržieb zaznamenala väčšina odvetví, aj keď s výnimkou priemyslu a služieb tržby stále zaostávajú za úrovňou z roku 2008. Problematická situácia ostáva v stavebníctve, kde bol skromný nárast tržieb v závere roka sprevádzaný miernym poklesom dôvery v tomto odvetví. Zároveň sa potvrdilo mierne zaostávanie celkovej podnikateľskej dôvery na Slovensku v porovnaní s jeho hlavnými obchodnými partnermi. Dôležitou pozitívnou zmenou  je zníženie miery nevyužitých kapacít, ktorá sa po dvoch rokoch vrátila na úroveň z decembra 2008. Uvedené pozitívne trendy sa prejavili vo vyššom záujme podnikového sektora o financovanie svojich aktivít prostredníctvom bankových úverov.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať