Východné Slovensko

Oprávnené osoby, ktoré vykonávajú zápis do registra partnerov verejného sektora na východnom Slovensku (kliknutím na názov firmy v zozname si zobrazíte kontaktné údaje):

Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o., Košice

Advokáti C|H|Z Košice a Bratislava

JUDr. Radoslav Soták, advokát, Michalovce, Humenné, Vranov nad

Topľou, Trebišov

Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o., Prešov a Michalovce

Notársky úrad Judr. Alexandry Kučečkovej, Košice/