Zahraničný obchod v podovolenkovom turborežime

Negatívny vplyv brexitu sa očakáva až v závere roka, zhoršenie nálad v európskom priemysle sa neprejavuje. V budúcom roku by sa prebytky zahraničného obchodu mali opäť zmierniť pre dovoz technológií pre novú automobilku a jej dodávateľov.
Zahraničný obchod v auguste v súlade s očakávaniami korigoval slabšie dovolenkové čísla z júla. Podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahol mesačný prebytok v objeme 216 mil. EUR, čo bolo viac menej v súlade s priemernými trhovými očakávaniami (227 mil. EUR). 12- mesačný prebytok zahraničného obchodu sa v auguste zvýšil na 4,2% HDP. Štatistici zároveň zverejnili definitívne čísla zahraničného obchodu za minulý rok, keď zvýšili jeho prebytok na 3 319 milióna eur, čiže 4,3% HDP. 
Podstatnejšou informáciou ako samotné saldo zahraničného obchodu bol obrat v zahraničnom obchode, hovorí analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Potvrdil podovolenkové oživenie exportnej časti slovenského priemyslu a zahraničného obchodu. Tak vývozy, ako aj dovozy vykázali rekordne silnú dynamiku rastu a posunuli obrat v zahraničnom obchode na nové historické maximá.

Neuveriteľný rast

Vývoz v auguste vzrástol o neuveriteľných 21,6% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), v medziročnom porovnaní vykázal rast o 18,4%. Predpokladáme, že za silným augustovým rastom vývozov stál najmä automobilový priemysel, ktorý obnovil produkciu a vývoz po júlových celozávodných dovolenkách, píše Koršňák. 
Dovoz, podobne ako vývoz, zaznamenal v auguste rovnako dvojciferné dynamiky rastu, keď ho nahor tlačil rastúci dopyt priemyslu po dovoze materiálu a polotovarov potrebných pre výrobu. Opätovne sa však naštartovali predaje domácich obchodníkov po návrate Slovákov z dovoleniek. V porovnaní s júlom tak dovoz po štatistickom zohľadnení sezóny vzrástol o 11,0%, v porovnaní s augustom minulého roka však bol vyšší až o 15,8%. 
Graf: NBS
Posun dovoleniek smerom na júl v tomto roku výrazne rozkýval čísla zahraničného obchodu a priemyslu. Aj napriek rekordne silnému augustu však môžeme toto leto z pohľadu zahraničného obchodu hodnotiť len ako priemerné až mierne podpriemerné, tvrdí analytik UniCredit Bank. V priemere oproti úrovni z druhého štvrťroka dovozy viac-menej stagnovali, kým ani silný august nedokázal plne vykompenzovať slabý júl.
Vývoz zo Slovenska klesol v lete v porovnaní s priemerom druhého štvrťroka o približne tri percentá. V medziročnom porovnaní sme v priemere počas leta pozorovali stagnáciu na oboch stranách bilancie – vývozu aj dovozu. Pri klesajúcich cenách v zahraničnom obchode to teda znamená, že vývoz aj dovoz v reálnom vyjadrení stále mierne medziročne rástli, analyzuje Koršňák.

Brexit nezabolí 

V nasledujúcich mesiacoch očakávame, že prebytky zahraničného obchodu by mohli ďalej narastať a stabilizovať sa na úrovni okolo 4,5-4,7% HDP. Prípadný negatívny vplyv britského referenda sa dostaví pravdepodobne najskôr v závere tohto roka, indikátory sentimentu však stále nenaznačujú citeľné zhoršenie nálad v europskom priemysle.
V budúcom roku by sa prebytky zahraničného obchodu mali predsa len dočasne opäť zmierniť. Smerom nadol ich bude ťahať dovoz technológií, najmä v súvislosti s veľkými investíciami v automobilovom priemysle, tvrdí Ľubomír Koršňák. Pripravuje sa najmä nábeh novej automobilky Jaguar Land Rover v Nitre a jej dodávateľov v okolitých mestách.

Prečítajte si aj:

Mohlo by vás zaujímať