Zvýšenie limitov pri zákazkách s nízkou hodnotou znížilo počet verejných súťaží

V priebehu novembra pripravila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) rýchly prieskum o verejnom obstarávaní. PAS zaujímalo ako vnímajú podnikatelia zmeny vo verejnom obstarávaní, prijaté v roku 2018 s platnosťou od 1.1.2019 s cieľom zjednodušiť a urýchliť procesy nákupu tovarov a služieb.

Ide o zmenu definície a postupov obstarávania pri „zákazkách s nízkou hodnotou“ (ZNH), ktorá umožnila veľkú časť verejných zákaziek ponúknuť iba vybraným firmám bez toho, aby sa o ne mohli uchádzať aj iní podnikatelia, a to zvýšením limitov pri ZNH na bežne a nie bežne dostupné tovary a služby.

Prezentované snahy o zrýchlenie súťaží boli negované zo strany podnikateľov obavami o zníženie transparentnosti súťaží a konkurencie v súťažiach. Z prieskumu vyplýva, že sa tieto obavy potvrdili. Výsledky prieskumu medzi podnikateľmi, v čase prijímania predmetných zmien v roku 2018, nájdete TU.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že 61,7% podnikateľov (z toho 27,7% určite áno a 31,9% skôr áno) má za to, že sa počet súťaží znížil. Zvyšných 38,3% (z toho 10,6% určite nie a 27,7% skôr nie) s týmto názorom nesúhlasí.

So zrýchlením verejného obstarávania súhlasí 28% (z toho 6% určite áno a 22% skôr áno) podnikateľov. Zvyšných 8% to posúdiť nevedelo.

Väčšina podnikateľov (62,8% z toho 25,5% určite nie a 37,3% skôr nie), ktorí sa zúčastňujú verejného obstarávania sa vyjadrila, že sa verejné obstarávanie po zmenách platných 1.1.2019 nestransparentnilo.

S tým, že verejné obstarávanie je od 1.1.2019 transparentnejšie súhlasí iba 27,5% (z toho 5,9% určite áno a 21,6% skôr áno) podnikateľov. Túto otázku posúdiť nevedelo 10% podnikateľov.

Viac ako 83% podnikateľov (z toho 47,3% určite áno a 36,5% skôr áno) súhlasí s tým, aby sa zákazky s nízkou hodnotou zverejňovali v elektronickom Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Zvyšných 16,2% (z toho 12,2% skôr nie a 4% určite nie) so zverejňovaním zákaziek nesúhlasí.

Podnikatelia považujú verejné obstarávanie v Slovenskej republike za: neefektívne (54,4%), nedôveryhodné (53,2%), stratu času a nákladov (46,8%), skorumpované (34,2%), efektívne (5,1%), rýchle a transparentné (3,8%). Žiadny z podnikateľov nepovažuje verejné obstarávanie v SR za dôveryhodné.

Dôvodov, prečo sa podnikatelia nezúčastňujú verejných obstarávaní je mnoho. Najviac zastúpený názor je, že víťaz je vopred dohodnutý (50,8%), nedozviem sa včas o súťaži (38,1%), je nedôveryhodné (34,9%), je netransparentné (23,8%), neviem o tom, že by sa v mojej oblasti verejné obstarávanie realizovalo (20,6%). Iné dôvody uviedlo 14,4% podnikateľov.

Takmer polovica (49,4%) odpovedajúcich sa zúčastňuje verejných obstarávaní. Ostatní (50,6%) nie.

Celkovo sme oslovili 4094 podnikateľov a odpoveď nám poskytlo 86 z nich. V prieskume sa zúčastnilo 23,5% podnikateľov z obratom do 100 000€, 28,4% podnikateľov s obratom od 100 001€ do 1 000 000€, 38,3% podnikateľov s obratom od 1 000 001€ do 30 000 000€ a 9,9% podnikateľov s obratom nad 30 000 000€.

V prieskume mal zastúpenie každý kraj. Najväčšie zastúpenie mal Bratislavský kraj (48,2%). Za ním nasledovali: Trnavský (10,6%), Žilinský (9,4%) a Banskobystrický (8,2%). S rovnakým zastúpením nasledovali Trenčiansky, Nitriansky a Košický (7,1%). Najmenej zastúpený bol Prešovský kraj (2,4%).

Prieskumu sa zúčastnilo 92,8% právnických osôb – podnikateľov a zvyšných 7,2% živnostníkov.

Z vyjadrení respondentov uvádzame:

„Zo skúsenosti viem, že verejné obstarávanie je často šité priamo na mieru vopred vybranej firmy, preto je to pre nás strata času. Navyše výber podľa najnižšej ceny je ten najhorší spôsob obstarávania, pretože najnižšia cena vždy znamená najnižšiu kvalitu, ku ktorej sa naša spoločnosť nezníži.“

„Každé verejné obstarávanie je iného charakteru a nie vždy je najdôležitejšia cena. Niekedy je dôležitejšia kvalita, čas ukončenia realizácie (hlavne pri haváriách, alebo vzniku ďalších škôd), regionálny dodávateľ keď sa jedná o následný servis, udržanie zamestnanosti v regióne a v neposlednom rade aj história a charakter firmy, lebo často sa jedná iba o priekupníka alebo firmy naviazanej na nejakú politickú stranu alebo lobistu. Najväčší problém je však v zložení a obsadení výberovej komisie, ktorá nemá ani potuchy o tom čo vyberá, lebo danej problematike vôbec nerozumie.“

„Častokrát jediné kritérium je „najnižšia cena“, ktorá sa potom dodatkuje a takto navyšuje. Vyhráva vopred vybratý zhotoviteľ, alebo ten, kto to nakoniec nedokončí a má problémy s kvalitou. Žiaľ normálni podnikatelia potom „potia krv“ pri takto klesnutých cenách a pri subdodávkach je to na živorenie.“

Mohlo by vás zaujímať