Členské príspevky

(platné od 01.01.2018)

Kategória
Poplatok(v €)
Fyzická osoba, firma s ročnými tržbami do 50 tis. EUR
200,-
Firma s ročnými tržbami od 50 tis. do 300 tis. EUR
300,-
Firma s ročnými tržbami od 300 tis. do 3 mil. EUR
500,-
Firma s ročnými tržbami od 3 mil. do 30 mil. EUR
1500,-
Firma s ročnými tržbami od 30 mil. do 250 mil. EUR
2.500,-
Firma s ročnými tržbami nad 250 mil. EUR 5.000,-