Kontaktujte nás

Podnikateľská aliancia Slovenska, o.z.

Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212

IČO: 37927850
DIČ: 2022329859

Číslo účtu: IBAN: SK77 0900 0000 0051 8300 2430

Napište nám

Kontaktná osoba

Martin Lidaj
Výkonný riaditeľ PAS

mail: pas(@)alianciapas.sk
mobil: +421 905 505 327