Kontaktujte nás

Podnikateľská aliancia Slovenska, o.z.

Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212

IČO: 37927850
DIČ: 2022329859

Číslo účtu: IBAN: SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

Napište nám

Kontaktná osoba

Martin Lidaj
Výkonný riaditeľ PAS

mail: pas@alianciapas.sk
mobil: +421 905 505 327