Členovia PAS

A&D Controls s.r.o.

Senica

Monika MARTONOVÁ, advokátka

Bratislava

MUCUMU s.r.o.

Brezová pod Bradlom

NIVEN s.r.o.

Bratislava

Nomus s.r.o.

Bratislava

Popcorn s.r.o.

Bratislava

RedBlue Academy s.r.o.

Senica

RedBlue Solutions, s.r.o.

Senica

Soitron, a.s.

Bratislava