Viceprezident PAS / Vice-President of PAS

Viceprezident PAS zastupuje v plnom rozsahu prezidenta PAS v prípade jeho neprítomnosti, odstúpenia alebo odvolania.

The vice-president of PAS fully represents the president of PAS in case of his absence, resignation or dismissal.

Ing. Ivan Košalko, MBA

Ivan Košalko je absolventom Chemickotechnologickej fakulty STU a Joseph M. Katz Graduate School of Business of The University of Pittsburgh. Je držiteľom certifikátu strategického riadenia (SMC Strategy Management Collaborative). Pôsobil po dobu viac ako 21 rokov vo viacerých štatutárnych a manažérskych pozíciách v rámci skupiny PPC Insulators. V súčasnosti je majiteľom firmy Košalko Consulting s.r.o. a poskytuje služby zamerané na rozvoj vodcovských a manažérskych zručností.

Ivan Košalko is a graduate of Faculty of Chemical and Food Technology of Slovak University of Technology and Joseph M. Katz Graduate School of Business of The University of Pittsburgh. He is a holder of SMC Strategy Management Collaborative certificate. For more than 21 years he was working in different statutory and manager positions within a group PPC Insulators. Today he is the owner of Košalko Consulting Ltd. and provides services aimed at leader and managerial skills development.

Mohlo by vás zaujímať