Bratislavský kraj

Oprávnené osoby, ktoré vykonávajú zápis do registra partnerov verejného sektora v Bratislavskom kraji kraji (kliknutím na názov firmy v zozname si zobrazíte kontaktné údaje):

Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava 
telefón:+421 2 38102974 
mobil: +421 908519768
mail: info@maronekpartners.sk
webstránka: http://maronekpartners.sk/register-partnerov-verejneho-sektora/
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava 
telefón:+421 2 38102974 
mobil: +421 908519768
mail: info@maronekpartners.sk
webstránka: http://maronekpartners.sk/register-partnerov-verejneho-sektora/
Mierová 202, 821 05 Bratislava
telefón: +421 907 280 679
mail: lucia@karkesova.sk
Panenská 5 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
telefón: +421 949 250 707
mail: maros@jakubek.sk
webstránka: www.jakubek.sk/pravne-sluzby/partner-verejneho-sektora/
Námestie Slobody 7, 071 01 Michalovce
mobil: +421 907 106 449
mail: info@advokatsotak.sk
web: www.advokatsotak.sk

Poľnohospodárska 10, 82107 Bratislava

tel.: +421 949 707572

email: office@serina.sk

www.serina.sk