Kategória - Správa o globálnej konkurencieschopnosti

Ide o jednen z najreprezentatívnejších svetových rebríčkov krajín, porovnávajúci podmienky na podnikanie v jednotlivých krajinách sveta navzájom z hľadiska konkurencieschopnosti.