Kategória - IPP

Unikátny indext názorov podnikateľov na zmeny podnikateľského prostredia v SR v čase. Už 17 rokov sleduje index vývoj názorov podnikateľov, čo ho robí unikátnym v SR. Zároveň sa podnikatelia pravidelne vyjadrujú k prijatým zákonom v danom období a hodnotia ich dôležitosť a ich prospešnosť pre podnikateľský stav.