Trenčiansky kraj

Oprávnené osoby, ktoré vykonávajú zápis do registra partnerov verejného sektora v Trenčianskom kraji (kliknutím na názov firmy v zozname si zobrazíte kontaktné údaje):

Monika MARTONOVÁ, advokátka

Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava

Tel.: +421 905 312 800

E–mailmonikamartonova.advokatka@gmail.com

Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
telefón: +421 910 105 788
mail: office@pml.sk
webstránka: www.pml.sk 
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava 
telefón:+421 2 38102974 
mobil: +421 908519768
mail: info@maronekpartners.sk
webstránka: http://maronekpartners.sk/register-partnerov-verejneho-sektora/
Jesenského 231/5, 958 01 Partizánske
telefón: + 421 38749 56 67
mobil: + 421 903 717 906
mail: balazikadvokat@gmail.com
Námestie Slobody 7, 071 01 Michalovce
mobil: +421 907 106 449
mailinfo@advokatsotak.sk
web: www.advokatsotak.sk