Ekonomika cíti zhoršovanie podmienok už deväť rokov

Súdnictvo, rovnosť pred zákonom, byrokracia. To sú oblasti, v ktorých sa Slovensko vyvíja najhoršie.

Hodnota Indexu podnikateľského prostredia sa v 2. štvrťroku 2015 znížila na 58,5 bodu, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu kvartálu ďalší pokles o 2,24 percenta. Index pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) na základe vlastného prieskumu medzi oslovenými podnikateľmi.

Hodnota indexu klesá už od roku 2006.

Spokojnosť podnikateľov s vývojom prostredia pre biznis výrazne ovplyvnila reštrukturalizácia spoločnosti Váhostav. Odrazila sa najmä v položkách „uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom“ a „vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva“. Podnikatelia sa tiež sťažujú na vysoké administratívne zaťaženie. Napriek častým sľubom nedochádza k jeho znižovaniu.

Celkovo možno konštatovať, že podnikatelia vidia pozitívne zmeny vo svojom podnikaní vďaka rastu ekonomiky, exportu i domáceho dopytu po tovaroch a službách. Zo strany verejného sektora však prichádzajú skôr negatívne signály a kroky, ktoré ich podnikanie sťažujú. To môže viesť k opatrnosti podnikateľov pri nových investíciách, rozširovaní výroby a prijímaní nových zamestnancov a celkovo k brzdeniu rastu ekonomiky.

Podrobnejšie informácie o podnikateľskom prieskume si prečítate tu:

Podnikatelia sa sťažujú na súdnictvo a zvýhodňovanie Váhostavu

Mohlo by vás zaujímať