Hodnotenie zákonov a opatrení schválených v 4. štvrťroku 2012

 

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 4. štvrťrok 2012 Miera súhlasu Koeficient dôležitosti Rating
[-3;3] (%) [-300;300]
1. Novela zákona o štátnej správe (reforma ESO) 0,37 34% 12,80
2. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti -0,38 34% -13,01
3. Štátny rozpočet na rok 2013 -0,89 45% -39,97
4. Novela Zákonníka práce -2,08 61% -126,69
5. Novela zákona o dani z príjmov -2,14 66% -141,17

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

Mohlo by vás zaujímať