Index podnikateľského prostredia v 3. kvartáli 2008 opäť poklesol

Výsledky IPP za 3. štvrťrok 2008

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v treťom štvrťroku 2008 opäť mierne zhoršilo. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 115,3 bodu, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom pokles o 1,49%. Ide o deviaty pokles hodnoty IPP v rade.

V treťom štvrťroku 2008 zaznamenala najväčší pokles položka funkčnosť politického systému v štáte s výrazným poklesom o 4,46% a dosiahnutou aktuálnou hodnotou 67,8 bodu. Regulatívne zásahy vlády majú zlý vplyv na slobodné fungovanie trhu, čo v konečnom dôsledku poškodzuje ekonomiku štátu. To spolu s nepredvídateľnosťou nových úprav zákonov, vyhláseniami politikov proti energetickým monopolom a dezinformáciami o druhom pilieri dôchodkového sporenia spôsobuje pretrvávajúce zneisťovanie a je výrazným destabilizujúcim faktorom podnikateľského prostredia.

Druhý najväčší pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku pripísali podnikatelia položke vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva. Táto položka poklesla o 4,40% na aktuálnu hodnotu 47,1 bodu. Podnikateľom naďalej prekáža absencia jasnej koncepcie smerujúcej k zlepšeniu situácie v súdnictve. Medzi pretrvávajúce problémy patria podľa názorov podnikateľov neistota vyplývajúca z dĺžky trvania súdnych sporov a nedostatočná kompetentnosť a nestrannosť sudcov.

Tretí najväčší pokles, o 4,35%, zaznamenala položka úroveň korupcie na úradoch s aktuálnym počtom bodov 56,3. V tejto oblasti podnikateľom prekážajú najmä netransparentnosť a klientelizmus vo výberových konaniach. Nedôveryhodne pôsobí aj financovanie niektorých politických strán.

Medzi ďalšie dlhodobo problematické položky patria zrozumiteľnosť, použiteľnosť a stálosť právnych predpisov; hospodárska politika štátu, dostupnosť informácií; efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci; kvalita a dostupnosť výrobných vstupov, pracovnej sily. Podnikateľom sťažujú život časté zmeny legislatívy, pričom nové úpravy sú často neprehľadné a nezrozumiteľné. Ďalej podniky vnímajú aj problém s ľudskými zdrojmi, začínajú mať stále väčší problém s náborom kvalifikovanej pracovnej sily.
Za zmienku stojí pokles položky prístup k finančným zdrojom. Ide o prvý pokles tejto položky v histórii IPP. Tento výsledok potvrdzuje aj spoločný prieskum PAS a denníka SME o dopadoch svetovej finančnej krízy na podnikanie v SR, keď sa až 55% podnikateľov oslovených v prieskume vyjadrilo, že pociťujú zhoršenie dostupnosti finančných zdrojov. Dôvodom je najmä nárast nákladov na získavanie úverov.

Naopak, najvyšší nárast, o výrazných 5,16% v porovnaní s predošlým štvrťrokom, zaznamenala položka stálosť a predvídateľnosť hodnoty výmenného kurzu SKK, ktorá dosiahla aktuálnu hodnotu 119,0 bodu. Tento rast súvisí s blížiacim sa termínom prechodu na spoločnú menu. Druhou najlepšie hodnotenou položkou IPP v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je regulácia cezhraničného obchodu s nárastom o 0,54% oproti poslednej hodnote. V súčasnosti je táto položka na úrovni 158,9 bodu. K rastu prispieva možnosť zjednodušenia a zintenzívnenia zahraničného obchodu od nového roku. Na treťom mieste a zároveň ako posledná rastúca položka sa umiestnila úroveň infraštruktúry, ktorej hodnotenie vzrástlo o 0,05% na konečnú hodnotu 162,3 bodu.

Mohlo by vás zaujímať