Kalkulačka čistých príjmov po reforme odvodov 2012

Upozornenie: navrhovaná daňovo-odvodová reforma je odložená na neurčito z dôvodu pádu vlády (aktualizované 13.10.2011)

Podnikateľská aliancia Slovenska vypracovala kalkulačku na výpočet čistého príjmu zamestnanca a živnostníka v budúcom roku s cieľom spresniť verejnú diskusiu o dopadoch daňovo-odvodovej reformy na čisté príjmy pracujúcich. Kalkulačka počíta sumu daní a odvodov, ktoré budú platiť zamestnanci a živnostníci v budúcom roku v prípade prijatia daňovo-odvodovej reformy a porovnáva ich so sumami daní a odvodov platených v dnešnom daňovo-odvodovom systéme. Následne je vypočítaná čistá mzda zamestnanca alebo čistý príjem živnostníka pred reformou a po prijatí reformy.

Zamestnanec s hrubou mzdou 800 eur mesačne odvedie po prijatí reformy do Sociálnej poisťovne o 66,07 eur menej a do zdravotnej poisťovne o 15,24 eur menej v porovnaní s platbami v súčasnosti. Na dani z príjmov zaplatí o 76,26 eur viac. Jeho čistý príjem po prijatí daňovo-odvodovej reformy vzrastie o 5,10 eur.

Živnostník s hrubým mesačným príjmom 1000 eur mesačne uplatňujúci si paušálne náklady 40% (po prijatí reformy limitované sumou 200 eur mesačne) odvedie po prijatí reformy do Sociálnej poisťovne o 8,66 eur menej, no do zdravotnej poisťovne o 24,42 eur viac v porovnaní s platbami v súčasnosti. Na dani z príjmov zaplatí o 72,04 eur viac. Jeho čistý príjem po prijatí daňovo-odvodovej reformy klesne o 87,80 eur.

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2012 (navrhovaná daňovo-odvodová reforma)

Výpočet čistého príjmu SZČO v roku 2012 (navrhovaná daňovo-odvodová reforma)

Mohlo by vás zaujímať