Členovia PAS

(k 31. januáru 2019)

 • Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o., Košice
 • Advokátska kancelária Slamka & Partners, s.r.o., Dolný Kubín
 • Akontax Plus, s. r. o., Žilina
 • Herz, s.r.o., Bernolákovo
 • Intech Control, s.r.o., Bratislava
 • Janom, s.r.o., Dohňany
 • Košalko Consulting, s.r.o., Nitra
 • KEY Business s.r.o., Bratislava
 • Magna Energia, a.s., Piešťany
 • Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., Bratislava
 • KPS Poradenské centrum, s.r.o., Bratislava
 • Niven, s.r.o., Bratislava
 • Orange Slovensko, a.s., Bratislava
 • RELAS, s.r.o., Prievidza
 • Soitron, a.s., Bratislava
 • Šport C2 s.r.o., Banská Bystrica
 • Unitec Holding, s.r.o., Bratislava
 • Majordomus,s.r.o., Bratislava