Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Predkladateľ: Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR každoročne upravuje výšku sumy životného minima.

Od 1. Júla 2012 sa sumy životného minima zvyšujú nasledovne:

  • zo 189,83 € na 194,58 € v prípade jednej plnoletej fyzickej osoby
  • zo 132,42 € na 135,74 € v prípade ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej osoby
  • z 86,65 € na 88,82 € v prípade zaopatreného neplnoletého dieťaťa alebo nezaopatreného dieťaťa

Výška stanoveného životného minima sama osebe nezakladá nárok na žiadnu dávku. Tvorí len základný rámec, podľa ktorého sa postupuje pri aplikácii iných právnych predpisov zakladajúcich nárok na istú dávku alebo zľavu z plnenia.

Zmena sa dotkne minimálneho výživného, kompenzácie ZŤP, rodičovského príspevku, prídavku na dieťa, niektorých dávok a príspevkov podľa zákona o zamestnanosti a podobne.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti

Mohlo by vás zaujímať