Novela zákona o platobných službách

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR

Návrh zákona je reakciou na neustály rozvoj finančného trhu, na ktorom je spotrebiteľ vo vzťahu k subjektom finančného trhu v slabšom postavení. Dôvodom vytvorenia tohto návrhu  je často nedostatočná informovanosť spotrebiteľov na finančnom trhu, neprehľadnosť v ponuke ako aj podpora konkurencie v oblasti poskytovania platobných služieb. Pre zabezpečenie zlepšenia postavenia spotrebiteľa na finančnom trhu sa návrh zákona zameriava na niekoľko opatrení, ktoré predovšetkým zvyšujú transparentnosť a porovnateľnosť poplatkov na finančnom trhu.

Novela zákona upravuje presný postup presunu platobného účtu medzi poskytovateľmi platobných služieb. Zároveň sa pod presunom účtu okrem presunu trvalých príkazov na úhradu, trvalých príkazov na inkaso, súhlasov platiteľa s inkasom a platobných príkazov na úhradu radí aj fakultatívne zrušenie platobného účtu u odovzdávajúceho poskytovateľa platobných služieb. Určenie záväzného postupu pre presun platobného účtu má uvedený proces zjednodušiť, podporiť mobilitu spotrebiteľov a zvýšiť ich záujem o informácie k jednotlivým platobným účtom. Prijatie týchto opatrení má nepriamo potenciál zlepšiť obchodné príležitosti pre poskytovateľov platobných služieb a súčasne zvýšiť konkurencieschopnosť jednotlivých poskytovateľov platobných služieb.

Jedným z faktorov zotrvačnosti klientov pri jednom konkrétnom poskytovateľovi platobných služieb je predpokladaná komplikovanosť a nejasnosť jednotlivých krokov presunu platobného účtu, čo uvedený návrh zákona v plnom rozsahu odstráni.

V súvislosti s presunom platobného účtu dochádza k zmene zákona vo vzťahu k vypovedaniu rámcovej zmluvy, ktorá bude oproti predchádzajúcej právnej úprave vždy bezplatná.

Návrh zákona má zámer sprostredkovať informácie pre spotrebiteľa v jednoduchej a dostupnej forme prostredníctvom zasielania mesačného prípadne ročného výpisu poplatkov, ktoré boli vedené v účtovníctve poskytovateľa platobných služieb voči spotrebiteľovi a zaviesť povinnosť poskytovateľov platobných služieb zverejniť cenník pre spotrebiteľa a zverejňovať jeho zmeny v rozsahu posledných troch zmien.

Ďalším krokom je vytvorenie podmienok pre prijatie štruktúry cenníka poplatkov pre spotrebiteľa v štruktúre, ktorá poskytuje prehľad v cenníkoch spotrebiteľa. Pri tvorbe sekundárnej legislatívy sa bude vychádzať výlučne z aktuálnej praxe a cenníkov, ktoré sú používané poskytovateľmi platobných služieb. Cieľom je zjednotiť cenníky pre spotrebiteľov a tým prispieť k väčšej transparentnosti a porovnateľnosti v oblasti poplatkov jednotlivých poskytovateľov platobných služieb.

Zdroj: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6962

Mohlo by vás zaujímať