Podnikateľské prostredie na Slovensku sa podľa podnikateľov v štvrtom štvrťroku 2010 mierne zhoršilo

Výsledky IPP za 4. štvrťrok 2010

Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 91,5 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom predstavuje pokles o 0,39 %. K vnímanému miernemu zhoršeniu prispeli najmä inflačné tlaky vyplývajúce z nárastu DPH, spotrebných daní, cien ropy a ďalších komodít a v neposlednom rade aj zvýšenie odvodového zaťaženia v dôsledku rozšírenia základu na platenie odvodov. Došlo tak k vymazaniu predchádzajúceho mierneho nárastu indexu, ktorý prišiel po dlhom období poklesov.

V štvrtom štvrťroku 2010 zaznamenala najväčší pokles položka cenová stabilita. Táto položka klesla o 5,72 % na aktuálnu hodnotu 85,7 bodu. Podnikateľov zneisťuje nielen nárast cien súvisiaci s postupným zotavovaním sa z krízy, ale aj ich nárast vyplývajúci zo zvýšenia DPH a spotrebných daní z energetických nosičov. Kritika tiež vyplýva z relatívne malej zmeny DPH o jeden percentuálny bod, ktorá však so sebou priniesla veľkú dodatočnú administratívnu záťaž pre podnikateľov. K nepriaznivej situácii, najmä pre dopravcov, prispieva značný nárast ceny ropy na svetových trhoch.

Druhý najväčší pokles oproti predchádzajúcemu štvrťroku pripísali podnikatelia legislatíve upravujúcej odvody s poklesom o 4,87 % a dosiahnutou hodnotou 92,1 bodu. Podnikateľom prekáža, že rozšírenie základu na platenie odvodov nebolo kompenzované znížením sadzieb. Upozorňujú, že výsledné zvýšenie odvodového zaťaženia jednak mierne ohrozuje zamestnanosť, ale aj spomaľuje rozvoj podnikov, či dokonca prísun ďalších investícií. Odvodový systém je naďalej veľmi neprehľadný a zostáva v ňom mnoho anomálií. Rozšírenie základu považujú podnikatelia v niektorých prípadoch za dodatočné zdanenie – ako príklad uvádzajú zavedenie platenia zdravotných odvodov z príjmov z prenájmu.

Tretí najväčší pokles zaznamenala položka vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva. Táto oblasť, ktorá patrí medzi dlhodobo najviac kritizované, klesla o 3,53 % na aktuálnu hodnotu 22,0 bodu. Podnikatelia očakávajú viditeľné zmeny smerujúce k nárastu kvality a transparentnosti súdnictva, pričom tieto podľa ich názorov zatiaľ neprichádzajú. Značná časť kritických ohlasov súvisí so slabou ochranou veriteľov, ktorá sa prejavuje nízkou úspešnosťou pri vymáhaní pohľadávok. To považujú podnikatelia za jeden z najväčších problémov v období, keď sa často ani 90 – 120 dňové splatnosti faktúr nedodržujú.

Pokles tiež zaznamenala dlhodobo problematická položka zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov. V súvislosti s doznievajúcou krízou spôsobuje podnikateľom veľké problémy pretrvávajúca nízka platobná disciplína obchodných partnerov, pričom niektorí podnikatelia hovoria o stále zhoršujúcej sa situácii v tejto oblasti.

Naopak, najpozitívnejšie podnikatelia hodnotili položku hospodárska politika štátu a dostupnosť informácií so ziskom 2,48 % a dosiahnutou hodnotou 86,2 bodu. Podnikatelia vítajú ohlásené úsporné opatrenia na strane výdavkov, ktoré by mali viesť k stabilizácii verejných financií a k opätovnému naštartovaniu ekonomiky. Pozitívne je vnímaná rastúca dostupnosť informácií zo strany štátnych inštitúcií. Veľkým krokom vpred je povinné zverejňovanie zmlúv s účasťou štátu.

Druhý najväčší nárast oproti predchádzajúcemu štvrťroku zaznamenala položka prístup k finančným zdrojom. Hodnotenie tejto položky vzrástlo o 1,14 % na aktuálnu hodnotu 205,7 bodu. Jedná sa o druhý nárast tejto položky po ôsmich kvartáloch, keď neustále klesala. Tento vývoj súvisí s obnovujúcim sa záujmom o investovanie.

Tretí najväčší nárast, o 0,98 %, zaznamenala položka kvalita a dostupnosť výrobných vstupov a pracovnej sily s aktuálnym počtom bodov 115,3. Položka vzrástla v dôsledku pretrvávajúcej vyššej nezamestnanosti, vďaka čomu je na trhu ponuka voľnej kvalifikovanej pracovnej sily.

Mohlo by vás zaujímať