Pohľad podnikateľov a manažérov na prekážky podnikania v SR

Najväčším problémom je korupcia
(tlačová správa k výsledkom prieskumu)

Štvorica najširšie pociťovaných problémov v podnikateľskom prostredí na Slovensku je
rovnaká ako pred štyrmi rokmi: zlá vymožiteľnosť práva, nestabilita a nejednoznačnosť
zákonov, odvodové zaťaženie a korupcia. Podstatný rozdiel je v tom, že problém korupcie
poskočil zo štvrtej na prvú priečku. Nie preto, že by vážnosť problémov v ostatných troch
zmienených oblastiach klesla. Naopak, vo všetkých ďalej vzrástla. Vyplýva to z prieskumu
Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), ktorý pre PAS realizovala analytická jednotka TREND
Analyses v rámci prípravy Správy o stave podnikateľského prostredia v SR. Keďže podobný
prieskum sa realizoval aj v roku 2006, je možné porovnávať výsledky a identifikovať trendy
vývoja podnikateľského prostredia počas uplynulých štyroch rokov.

Korupciu ako rozhodujúci problém označilo až 52 % respondentov (v roku 2006 necelá
štvrtina). Za rozhodujúcu alebo vážnu prekážku pre fungovanie svojho podnikania korupciu
označilo až vyše 85 percent – pred štyrmi rokmi 65 % – z podnikateľov a manažérov, ktorí sa do
prieskumu zapojili. Takmer rovnako respondenti ohodnotili stav vymožiteľnosti práva cez súdy.
Ten už v prieskume pred štyrmi rokmi označili za rozhodujúcu alebo vážnu prekážku
podnikania vyše tri štvrtiny podnikateľov a manažérov. Aktuálne sa na tom zhodlo až 85 %
z nich. Na tretej a štvrtej priečke figurujú nestabilita a nejednoznačnosť zákonov a odvodové
zaťaženie. Pre troch z desiatich podnikateľov sú rozhodujúcou a pre ďalších piatich vážnou
prekážkou v ich podnikaní. Medzi najväčšie problémy z pohľadu majiteľov a top manažérov
firiem patrí aj fungovanie verejného obstarávania. Za rozhodujúcu alebo vážnu prekážku
považujú súčasnú prax v tejto oblasti tri štvrtiny respondentov.

Podnikatelia v prieskume tiež hodnotili, ako verejné inštitúcie svojou činnosťou prispievajú
k vytváraniu priaznivých podmienok na podnikanie. Z desiatky sledovaných inštitúcií boli súdy
najhoršie hodnotené už v roku 2006. Dokázali si však pohoršiť ešte viac. Že pre podnikanie
vytvárajú priaznivé podmienky si myslí už iba 7 percent respondentov, pred štyrmi rokmi ešte
12 percent. Naopak z dvoch možných negatívnych hodnotení sa ku kategorickému ,,určite nie“
tentoraz priklonilo už 60 % podnikateľov, teda o polovicu viac ako pred štyrmi rokmi (vtedy 39
%). Výrazný prepad v hodnotení inštitúcií zaznamenal parlament. V predchádzajúcom
prieskume bol tretí, tentoraz je až predposledný. Že vytvára priaznivé podmienky na podnikanie
si myslí už len jeden z desiatich podnikateľov. Ešte hlbší pád podľa podnikateľov predviedla
vláda. V roku 2006 bola najvyššie hodnotenou inštitúciou so 65-percentným podielom
pozitívnych odpovedí. Z aktuálneho prieskumu vyšla vláda ako tretia najhoršia, s iba 12
percentami pozitívnych odpovedí.

Odpovede na otázku „aké opatrenia by podnikatelia presadzovali, ak by boli na poste
premiéra“, len podčiarkujú priority identifikované už vyššie. Úplne jasnými prioritami, na
ktorých sa zhodujú prakticky všetci podnikatelia, sú: 1) ráznejšie potláčanie korupcie na
úradoch, 2) zlepšenie vymáhateľnosti práva a 3) zabezpečenie férovosti vo verejnom
obstarávaní. Takmer rovnako jednotný hlas volá aj po stabilizácii (menšom počte zmien)
zákonov ovplyvňujúcich podnikanie, a tiež po znížení administratívnej náročnosti podnikania.
Uvedených päť problémov by ako stimuly pre rozvoj podnikania a tvorbu pracovných miest
presadzovalo vyše 94 percent majiteľov a manažérov firiem.

Plná verzia prieskumu s grafmi a komentármi vo formáte .pdf:
Pohľad politikov a manažérov na prekážky podnikania v SR

Mohlo by vás zaujímať