Prieskum vnímania korupcie a podvodov v 36 krajinách EMEIA

(% manažérov, ktorí súhlasili s uvedeným tvrdením)

pozn.: EMEIA = Európa, Blízky Východ, India a Afrika

Zdroj: Ernst & Young

Mohlo by vás zaujímať