RRZ: Starých ľudí bude dvojnásobok, priemerný Slovák bude mať takmer 50 rokov

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorej úlohou je bdieť nad udržateľnosťou ekonomickej budúcnosti Slovenska, vydala materiál, v ktorom sa zaoberá demografickým vývojom krajiny a poukazuje na jeho riziká.

V období najbližších desaťročí sa očakáva, že Slovensko prejde významnou zmenou vekovej štruktúry obyvateľstva. Pomerne spoľahlivo to vieme predpovedať na základe počtu dnes narodených a žijúcich generácií. Aj o 30 rokov budú tvoriť významnú časť celkovej populácie.

Postupné starnutie silných populačných ročníkov v kombinácií s malým počtom narodených detí a nárastom očakávanej dĺžky života bude znamenať, že počet ľudí starších ako 65 rokov sa v najbližších 50-tich rokoch zdvojnásobí. Produktívna časť obyvateľstva sa zároveň zmenší o viac ako tretinu. Priemerný vek obyvateľstva dosiahne takmer 50 rokov, čo je o 10 rokov viac ako v súčasnosti, vypočítala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

 

Takto by malo Slovensko vyzerať o 50 rokov

Priemerný vek obyvateľov Slovenska bol v roku 1950 iba 30 rokov, do roku 1980 sa zvýšil iba mierne – na 33 rokov. Do roku 2014 však medzitým narástol na 40 rokov a za ďalších 50 rokov má byť priemerný Slovák 49-ročný. To zmení pohľad spoločnosti na veľa dôležitých otázok, prevládnu prístupy typické pre starších ľudí, mladých to môže z krajiny vyháňať.

V roku 1950 živilo jedného seniora až desať produktívnych ľudí, vlani to bolo už len 5 produktívnych. O 50 rokov to už bude iba 1,6 produktívneho človeka na jedného seniora, tvrdí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Už teraz štát dotuje Sociálnu poisťovňu zo štátneho rozpočtu sumou takmer jedna miliarda eur, aby mala z čoho vyplácať dôchodky.

PAS

Mohlo by vás zaujímať