Vláda SR: Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR – február 2010

Predkladateľ: Guvernér národnej banky

Materiál informuje o vývoji poskytnutých úveroch pre podnikateľský sektor a sektor obyvateľstva.
Počet novo poskytnutých úverov pre podnikateľský sektor rástol, predovšetkým úvery typu investičné, ktoré dosiahli nárast až o 46,6%.

Celkový objem úverov však na medzimesačnej a aj medziročnej báze klesol (-1,1%).

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať