Vláda SR: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy

Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Suma minimálnej mzdy sa určuje z minimálnej mzdy najmenej vo výše súčinu platnej mesačnej mzdy 295,50 eura a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok, ktorý predstavoval 8,1%. V tom prípade, navrhovaná suma minimálnej mzdy by mala byť 319,50 eura mesačne a 1,836 eura za hodinu. Ministerstvo argumentuje, že podľa zákona nemôže navrhnúť nižšie percento, napriek tomu, že predseda vlády verejne avizoval nižší nárast minimálnej mzdy.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať