Vláda SR: Návrh opatrení na zvýšenie transparentnosti v súvislosti s nákupom a využívaním informačno-komunikačných technológií (IKT) vo verejnom sektore

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií

Základným cieľom tohto návrhu je lacnejší, transparentnejší a efektívnejší nákup IKT.
Cieľom tohto návrhu, ktorý je založený na úlohách pre verejné inštitúcie vo forme uznesenia vlády, je uviesť zmeny do života, overiť si ich funkčnosť a následne ich aj s prípadnými vylepšeniami zakomponovať do legislatívy verejného obstarávania.
Cieľom tohto návrhu opatrení je preto dosiahnuť, aby sa finančné prostriedky určené na informatizáciu spoločnosti nečerpali „za každú cenu“, ale aby sa namiesto toho realizovali skutočne efektívne investície. Je nevyhnutné, aby sa tieto finančné prostriedky vnímali ako investície do kvalitných služieb, do efektívnejšej štátnej a verejnej správy, do odbremenenia občana od nadbytočných byrokratických úkonov a do transparentnosti.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

Mohlo by vás zaujímať