Vláda SR: Správa o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií za tri štvrťroky 2009 a predikcia vývoja do konca roka

Predkladateľ: Ministerstvo financií

Oproti prvému polroku 2008 slovenská ekonomika klesla o 5,5 %( prvom polroku 2009). Očakávaný pokles za celý rok by mal dosiahnuť 5,7% úroveň. Pod týmto poklesom sa podpísala globálna finančná kríza, ktorá spôsobila oslabenie zahraničného dopytu, ktorý spôsobil klesajúcu dynamiku slovenského exportu, produkčnej stránky, trhu práce.

Deficit je na úrovni 6,3%, ktorý je na aktuálnu situáciu primeraný a pôsobí stabilizačne na našu ekonomiku.

Práve pokles makroekonomických ukazovateľov, ako napr. HDP má negatívny dopad na daňové príjmy verejnej správy, čo sa prejavilo v nižších daňových príjmoch obcí a VÚC.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať