AD: Pionieri

Slovensko sa v tohtoročnom rebríčku konkurencieschopnosti prepadlo o 13 priečok a skončilo na 60. mieste, ďaleko za Českou republikou či Poľskom. Dalo sa očakávať, že ľudia, ktorí sú za tento stav zodpovední, sa pokúsia výsledky hodnotenia zdiskreditovať. Bývalý minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek urobil to najjednoduchšie, čo mohol, a zaútočil na integritu partnerskej organizácie Svetového ekonomického fóra na Slovensku, ktorou je Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS). Alianciu nazval politickou a označil ju za „pioniersku organizáciu SDKÚ“, ktorá špiní meno Slovenska v zahraničí. Rebríček konkurencieschopnosti údajne nie je dôveryhodný, lebo „podklady k tomu robila podnikateľská aliancia“.

PAS naozaj už osem rokov spolupracuje so Svetovým ekonomickým fórom (SEF) a každoročne koordinuje prieskum, ktorý je hlavným zdrojom údajov na zostavenie rebríčka konkurencieschopnosti. Realizácia prieskumu, ktorý sa uskutočňuje súčasne v 139 krajinách sveta, má prísne pravidlá. V súlade s nimi PAS na začiatku roka vybrala z databázy štatistického úradu 500 veľkých a 500 malých a stredných firiem s najvyššími tržbami. Z nich SEF náhodným výberom určilo 220 veľkých a 220 malých a stredných podnikov, ktorým následne PAS zaslala výzvu na zapojenie sa do prieskumu. Každý podnik dostal unikátne prihlasovacie meno a heslo na vyplnenie prieskumu priamo na internetovej stránke SEF. Z tohto je zrejmé, že PAS nemala možnosť ani ovplyvniť výber respondentov, ani prísť do kontaktu s ich individuálnymi odpoveďami.

Čo sa týka samotných výsledkov, tieto iba potvrdili už predtým publikované výrazne horšie pozície, ktoré Slovensko dosiahlo napríklad v rebríčkoch Svetovej banky, či Inštitútu pre rozvoj manažmentu (IMD), na tvorbe ktorých sa PAS nepodieľa.

Informácie o nízkej vymožiteľnosti práva, korupcii a klientelizme, vysokom administratívnom zaťažení vyplývajúce z rebríčkov nie sú ani pravicové ani ľavicové. Odrážajú reálne každodenné problémy podnikateľov – bez ohľadu na to, či volili niektorú z koaličných alebo opozičných strán. Ak bývalý minister hospodárstva nesúhlasí s kritikou vývoja podnikateľského prostredia, nech verejne prezentuje, aké opatrenia prijala predchádzajúca vláda v oblastiach, ktoré podnikatelia dlhodobo označujú ako problematické, a aké sú výsledky týchto opatrení.

Je pravdou, že indexy a medzinárodné rebríčky majú istú mieru nepresnosti, keďže nedokážu detailne zachytiť každý prvok s vplyvom na ekonomiku a podnikanie. Pomerne spoľahlivo však vypovedajú o tom, kam krajina smeruje. Okrem iného potvrdzujú, že zo silných sociálnych programov ešte žiadna krajina nezbohatla. Bohatnú iba krajiny, ktorých obyvatelia pracujú a tvoria hodnoty. A dobré podnikateľské prostredie je nevyhnutným predpokladom na rast zamestnanosti, dosahovanie udržateľného hospodárskeho rastu a celkové zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov.

Róbert Kičina
výkonný riaditeľ PAS

Mohlo by vás zaujímať