Aj napriek nespokojnosti s vymožiteľnosťou práva podnikatelia rozhodcovské konanie nevyužívajú

Až 90% podnikateľov považuje vymožiteľnosť práva na Slovensku za prekážku podnikania. Väčšina podnikateľov (80%) vníma negatívny vplyv protipandemických opatrení na právnu istotu podnikania. Protipandemické opatrenia negatívne ovplyvnili vymožiteľnosť práva pred súdom. Negatívny vplyv pocítilo 60,3% podnikateľov. 

Uplynulý rok bol vo výraznej miere poznačený pandémiou a rôznymi opatreniami, ktoré boli zavedené proti jej šíreniu. Tieto opatrenia sa týkajú aj činnosti súdov, ktorá bola v marci 2020 prerušená a následne bolo vydané odporúčanie na odklad všetkých súdnych pojednávaní, najmä ak sa netýkajú maloletých alebo trestných väzobných vecí.

Zo súdnych štatistík vyplýva, že na okresných súdoch bol prepad oproti roku 2019 v obchodnej agende až o 30%.

Aj z týchto dôvodov realizovala Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) a Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory začiatkom marca rýchly prieskum medzi podnikateľmi na tému vymožiteľnosti práva v SR vo vzťahu k obmedzeniam činnosti súdov. Zaujímalo nás, ako tieto obmedzenia ovplyvňujú podnikateľov a zároveň ako sa podnikatelia so situáciou vyrovnávajú a či používajú alternatívne možnosti súdneho konania.

Podnikatelia ako prvé odpovedali na otázku ohľadom toho, ako protipandemické opatrenia ovplyvňujú ich súdne spory. Viac ako polovica (50,7%) podnikateľov odpovedala, že tieto opatrenia nijako neovplyvňujú ich súdne spory. Zvyšní podnikatelia (49,3%) pocítili v tomto smere negatívny vplyv protipandemických opatrení.

V minulom roku z dôvodu pandemických opatrení malo odročené pojednávania 35,7% podnikateľov. Pojednávanie neodročili len 10% podnikateľom.

Takmer polovica (43,10%) podnikateľov odročenie pojednávaní nerieši a čaká na súdne konanie. 3,4% podnikateľov sa už dohodli mimosúdne a 1,7% podnikateľov si dohodlo rozhodcovskú doložku. Zvyšných 55,2% podnikateľov sa táto situácia netýkala.

Za posledný rok použilo rozhodcovskú doložku v zmluve týkajúcej sa domáceho obchodného vzťahu len 7,1% podnikateľov.

Tí, čo doložku použili, tak použili pravidlá niektorého zo stálych rozhodcovských súdov na Slovensku.

V priebehu posledných troch rokov použilo rozhodcovskú doložku v zmluve týkajúcej sa medzinárodného obchodného vzťahu taktiež len 7,1% podnikateľov.

Tí, ktorí túto doložku v priebehu posledných troch rokov použili, konkrétne použili pravidlá niektorého zo stálych rozhodcovských súdov na Slovensku – 71,4% alebo pravidlá zahraničnej arbitrážnej asociácie (ICC, VIAC…) – 28,6%.

Čo sa týka dôvery voči rozhodcovským súdom na Slovensku, podnikatelia odpovedali nasledovne: a.) dôveruje im 18,5% podnikateľov, b.) nedôveruje im 38,5% podnikateľov a c.) nevedelo, respektíve nemá skúsenosť 42,9% podnikateľov.

Celý prieskum nájdete TU.

Doplňujúce informácie:

Odpoveď nám poskytlo 70 podnikateľov, z toho: 32,9% podnikateľov s obratom od 1 000 001€ do 30 000 000€, 31,4% podnikateľov s obratom do 100 000€, 27,1% podnikateľov s obratom od 100 001€ do 1 000 000€ a 8,6% podnikateľov s obratom väčším ako 30 000 000€.

Takmer polovica (44,3%) oslovených podnikateľov zamestnáva 1-9 zamestnancov. O niečo menej (30%) podnikateľov zamestnáva 10-49 ľudí. Nikoho nezamestnáva 11,4% podnikateľov. 5,7% podnikateľov zamestnáva 50-249 ľudí. Taký istý počet  (5,7%) podnikateľov zamestnáva aj 250-999 ľudí. Viac ako 1000 zamestnancov má len 2,9% podnikateľov.

V prieskume bol zastúpený každý kraj. Najväčšie zastúpenie mal Bratislavský kraj (45,7%). Za ním nasledoval Trnavský kraj (20%) a Trenčiansky kraj (15,7%). Rovnaké zastúpenie mali podnikatelia z Žilinského, Prešovského a Košického kraja (14,3%). Najmenej zastúpení boli podnikatelia z Nitrianskeho kraja (12,9%) a Banskobystrického kraja (11,4%).

Mohlo by vás zaujímať