Ako nedať v biznise šancu podvodníkom

Obmedzovanie nekalého podnikania a podvodov v podnikateľskom prostredí bolo hlavnou témou októbrového TREND Business Breakfast. Na zhoršujúcu sa platobnú disciplínu obchodných partnerov a nárast nekalého podnikania poukázal vo svojom úvodnom príhovore R. Kičina, výkonný riaditeľ PAS. Prezentoval tiež výsledky prieskumu zameraného na dobu splatnosti faktúr, kde po prepuknutí krízy došlo k výraznému predĺženiu termínov úhrad. Poukázal na skutočnosť, že zákonný rámec na riešenie podvodov je dostačujúci, no v dôsledku systémových zlyhaní pri aplikácii práva  v praxi je zlá vymožiteľnosť práva považovaná podnikateľmi za jednu z najväčších bariér podnikania. V rámci odporúčaní na zlepšenie súčasného stavu zdôraznil potrebu lepších verejných informácií o platobnej disciplíne podnikov, sprísnenie sankcií voči podnikateľom, ktorí porušujú zákonné povinnosti a tým poškodzujú svojich obchodných partnerov, a zlepšovanie odbornej kapacity vyšetrovateľov a sudcov v oblasti ekonomickej kriminality.

Videozáznam podujatia je k dispozícii k nahliadnutiu na www.metoo.sk/tbb

Fotogaléria z podujatia

Mohlo by vás zaujímať