Aktualizácia Národného programu reforiem SR 2012

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

Aktualizácia dopĺňa Národný program reforiem (NPR)  predložený Európskej komisii predchádzajúcou vládou o také opatrenia, ktoré sú v súlade s programovým vyhlásením vlády.

Vláda SR si stanovila cieľ dosiahnuť vyššiu kvalitu života podporovaním týchto prioritných oblasti:

  1. vzdelávanie, veda a inovácie
  2. zamestnanosť a sociálna inklúzia
  3. podnikateľské prostredie
  4. transparentnosť a vymožiteľnosť práva
  5. zdravie

Pre naplnenie svojich cieľov chce vláda skonsolidovať verejné financie tak, aby deficit verejných financií klesol pod 3 percentá v roku 2013. Tak isto chce podporovať hospodársky rast, cenovú stabilitu a znižovať nezamestnanosť. Za prioritu pokladá aj systematickú likvidáciu korupcie, zvýšenie vymožiteľnosti práva a stabilizovanie verejného zdravotníctva.

Zdroj: Portál právnych predpisov

Mohlo by vás zaujímať