Bariéry rastu podnikov, ovplyvňujúce zamestnanosť

Otázka prieskumu: Čo najviac bráni rastu Vašej firmy, ktorý by sa prejavil aj prijatím vyššieho počtu zamestnancov?
(Označte, prosím, maximálne 5 najväčších bariér)

Pozn.: Percento vyjadruje, koľko zo 170 respondentov prieskumu označilo daný problém ako jednu z 5 top bariér rozvoja podnikania.

Mohlo by vás zaujímať