Budúcnosť krajiny je v konkurencieschopnosti – digitálnej

Keď sa televízia Bloomberg pýtala CEO investičnej banky Morgan Stanley na zhodnotenie „poučení z koronakrízového vývoja vo svete“, odpovedal, že na také niečo je ešte určite priskoro, najmä vzhľadom na celosvetový rozsah a extrémne rýchly postup tejto pandémie. Ale dodal, že jedna vec je jasná: „budeme potrebovať oveľa menej budov, pretože takmer každý náš zamestnanec je schopný pracovať z veľkej časti z domu“. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim zamyslieť nad týmto postrehom pána Jamesa Gormana.

Sotva sa dnes nájde niekto, kto v uplynulých mesiacoch nepracoval alebo nevzdelával sa z domu. A ak áno, tak má určite takých vo svojom najbližšom okolí. Home office a online sa zakorenili do slovníka celej populácie, hoci nie sú žiadnou novinkou už dlhé roky ako niečo štandardné, bežné.

Všetci sme v priamom prenose videli, že stačilo nie pár týždňov, ale len dní na to, aby e-shopy znásobili svoj obrat. Zistili sme, že medzery v digitálnej gramotnosti sme v čase núdze a pod tlakom situácie schopní veľmi rýchlo zapĺňať.

Ale nie všetci si uvedomujeme, čo všetko je za tým a ako tento vývoj s veľkou pravdepodobnosťou ovplyvní naše životy neskôr, teda „po kríze“.

Všetkým telekomunikačným operátorom na Slovensku enormne stúpla dátová prevádzka. Deti sa učili a dospelí pracovali vo vzdialenom móde od rána do večera. Dúfam, že to nebudete považovať za prihrievanie si vlastnej polievočky keď poviem, že sme to ako sektor zvládli so cťou. A nechcem si ani predstaviť, čo by národ robil a hovoril, keby sme to nezvládli, ale nie o tom som chcel…

Vývoj po Corona kríze bude podľa môjho názoru jednoznačne smerovať k ďalšiemu rýchlemu rozvoju online aktivít. Prečo? No preto, lebo to funguje, je to pohodlnejšie a praktickejšie a zároveň lacnejšie. Žiadnemu investorovi neprispeje k jeho konkurencieschopnosti, ak bude musieť financovať pri rovnakom výkone dvoj- či trojnásobne väčší nájom nemovitostí, žiaden študent nebude schopný udržať krok so spolužiakmi, schopnými využívať dostupné, často bezplatné online zdroje z celého sveta, ak to nezvládne aj sám, atď. Do práce budeme mnohí chodiť menej často, niekedy dokonca za odmenu. Ale nebudeme pracovať menej, pravdepodobne budeme dokonca produktívnejší. A určite si zvykneme.

Nástup Industry 4.0 ešte viac rozšíri tak potrebu, ako aj nevyhnutnosť vykonať čo najskôr a najefektívnejšie všetky kroky, ktoré podporia našu konkurencieschopnosť. Tentoraz už ale nielen ako jednotlivcov (zamestancov, študentov, atď.), ale celej krajiny.

Pre všetko toto a mnoho iného som presvedčený, že je úplne nevyhnutné dosiahnuť konsenzus medzi štátom, operátormi, municipalitami a vôbec v celej spoločnosti na tom, že musíme rýchlo a kvalitne dobudovať naše dátové diaľnice. Teda že musíme tak rýchlo, ako sa len dá, preštopkať celú krajinu optickou sieťou. Využiť všetky možnosti, ktoré jestvujú. Teda, pokiaľ ide o infraštruktúrne prvky využiť aktíva nielen telekomunikačných, ale aj iných sieťových podnikov. Mobilizovať popri súkromných aj iné zdroje – či rozpočtové, eurofondové, európske investičné, alebo, najpravdepodobnejšie, kombináciu všetkých.

Dá sa to dokázať pomerne veľmi rýchlo a za rádovo nižších nákladov napríkad v porovnaní s diaľnicami. Efektov bude oveľa viac, než som naznačil, napríklad aj menej áut v ranných špičkách s jednoznačným pozitívnym vplyvom na životné prostredie, lepšia udržateľnosť vzdialenejších a dnes vysídľujúcich sa obcí a mnohé iné.

Hlavným efektom by ale mala byť tak prepotrebná modernizácia našej domoviny.

Pavol Lančarič

predseda Dozornej rady Orange Slovensko, a.s. dlhoročného člena PAS

Mohlo by vás zaujímať