Čo sa zo Slovenska najviac vyváža? Autá a televízory sú polovica exportu, služby ani desatina

Podiel áut a elektroniky na slovenskom exporte rastie, služby tvoria stále iba necelú desatinu.

Najvýznamnejšou komoditou slovenského exportu zostali aj vlani motorové vozidlá s 25 %-ným podielom na celkovom vývoze. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v prvej monitorovacej správe o plnení cieľov Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie rokov 2014 až 2020, ktorú by mala zobrať na vedomie vláda SR.

Za vozidlami v roku 2014 nasledovali elektrické stroje a prístroje s podielom 21 % na exporte, pričom najvýznamnejšou komoditou v tejto skupine boli televízne prijímače. ”V období rokov 2011 až 2014 podiel vozidiel a elektrických strojov a prístrojov na celkovom vývoze SR neustále rástol,” zdôraznil rezort hospodárstva.

Medzi ďalšie významné komodity vývozu SR vlani patrili jadrové reaktory, kotly a prístroje s 12,3 %-ným podielom na celkovom exporte, nerastné palivá a minerálne oleje (Takmer 5 %), železo a oceľ, najmä ploché valcované výrobky zo železa (4,7 %), plasty a výrobky z nich (2,8 %), kaučuk a výrobky z neho, hlavne pneumatiky (2,6 %), predmety zo železa a ocele (2,4 %), nábytok, najmä sedadlá do automobilov (2 %) a obuv (1,6 %). “Ostatné komodity sa podieľali na celkovom vývoze 20,8 %,” dodalo MH SR v správe.

Z toho zaznamenal podiel vývozu služieb na exporte v roku 2014 mierny pokles na 8,7%. Na vývoze služieb sa najviac podieľa cestovný ruch a doprava. Ostatné služby tvorí oblasť spojov, stavebných služieb, poisťovníctva, finančných a ostatných obchodných služieb.

Graf: Ministerstvo hospodárstva SR

Mohlo by vás zaujímať