Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov je vysoké

(stanovisko PAS)

… Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) vyzýva Podnikateľskú alianciu Slovenska, aby sa verejne dištancovala od podpory takých zamestnávateľov, ktorí zneužívajú nižšiu informovanosť svojich zamestnancov a motivujú ich vzdať sa existujúcej pracovnoprávnej ochrany na základe vzťahu upraveného Zákonníkom práce a sociálnej ochrany.

MPSVR: Reakcia na TB Podnikateľskej aliancie Slovenska
SITA, 30.07.2008

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) sa verejne dištancuje od podpory zamestnávateľov, ktorí zneužívajú nižšiu informovanosť svojich zamestnancov a motivujú ich vzdať sa existujúcej pracovnoprávnej ochrany na základe vzťahu upraveného Zákonníkom práce a sociálnej ochrany v prípade, že je to pre zamestnancov nevýhodné. PAS však považuje za nereálnu, neefektívnu a nespravodlivú snahu niektorých politikov nariaďovať zákonmi, ktoré práce sa môžu vykonávať na živnosť a ktoré v zamestnaneckom pomere. Títo politici sa tak namiesto čestnej, ale často nepopulárnej snahy o vytvorenie rovnakých podmienok pre všetkých, iba prizerajú na to, ako negatívne spoločenské javy pretrvávajú dlhé roky a snažia sa predstierať riešenia formou rôznych nefunkčných zákonov a verejných výziev.

PAS je za to, aby preteky vyhral ten, kto je prvý v cieli – aby podnikateľ, ktorý viac riskuje, viac pracuje a nesie väčšiu zodpovednosť než zamestnanec, aj viac zarobil. PAS však nesúhlasí s tým, aby kohokoľvek zvýhodňovala už štartovacia čiara. Každá právna forma práce, či už ide o pracovný pomer alebo živnosť, má svoje výhody aj nevýhody. Nemal by ich kompenzovať štát, ale trh formou adekvátneho finančného ohodnotenia.

PAS súhlasí s názorom MPSVR SR, že „skutočným a správnym riešením je, aby podnikateľskú činnosť vykonávali skutočne len podnikatelia, a aby ostatní pracujúci podliehali plnej pracovnoprávnej ochrane“. Na rozdiel od ministerstva je však PAS presvedčená, že tento stav dosiahneme najskôr vtedy, ak budú oba režimy daňovo a odvodovo harmonizované. MPSVR SR je presvedčené, že ho dosiahneme zákonom alebo presviedčaním zamestnancov, aby neprechádzali na živnosť. Vývoj po novele Zákonníka práce však jednoznačne ukázal, že sa ministerstvu nepodaril dosiahnuť zväčšenie skupiny zamestnancov z donútenia, keďže relatívny prírastok živnostníkov bol vyšší ako prírastok zamestnancov . Osveta je podľa PAS taktiež neúspešná a len predlžuje stav, v ktorom sú daňami a odvodmi viac zaťažení často tí, ktorí sa snažia byť lojálni voči štátu. Tento stav pritom netrvá mesiac, či rok, ale mnoho rokov.

Pokiaľ MPSVR tvrdí, že „živnostníci majú voči zamestnancom niekoľko úplne zásadných nevýhod“, z čoho opačne vyplýva, že zamestnanci majú voči živnostníkom niekoľko úplne zásadných výhod, PAS vyzýva rezort práce, aby odstránil nejasnú definíciu závislej práce zo Zákonníka práce a ponechal rozhodnutie o režime spolupráce výhradne na dotknuté subjekty. Súčasný stav totiž môže spôsobiť, že dvaja priemerne zarábajúci ľudia si budú celý život vykladať definíciu závislej práce rôzne a jedného to bude podľa modelového prepočtu PAS stáť 5 miliónov Sk. PAS preto vyzýva politikov, aby nezneužívali nedostatočnú informovanosť niektorých ľudí na výrazne diskriminačné zníženie ich celoživotných príjmov za účelom znižovania deficitov v rámci verejných financií.

Mohlo by vás zaujímať