Dovolenky a dni pracovného voľna

Analýza skúma právnu úpravu dovoleniek a úpravu sviatkov na Slovensku a vo vybraných krajinách OECD. Porovnáva základnú výmeru dovolenky, vyplácanie náhrady mzdy a iných benefitov počas dovolenky a popisuje ďalšie špecifiká ohľadom poskytovania dovoleniek vo vybraných krajinách. Zároveň skúma počet štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja a nároky, ktoré zamestnancom prináležia v prípade pracovania a nepracovania vo sviatok, možnosti presúvania sviatkov a ďalšie špecifiká, ktoré sa vzťahujú ku sviatkom v skúmaných krajinách.

Analýza – Dovolenky a dni pracovného voľna (vo formáte .pdf)

Mohlo by vás zaujímať