Hodnotenie zákonov a opatrení schválených v 2. štvrťroku 2013

V druhom štvrťroku hodnotili podnikatelia dva vybrané zákony s vplyvom na podnikateľské prostredie. Obom udelili záporný rating, čo znamená, že schválené predpisy prispejú skôr k zhoršeniu podmienok na podnikanie. Negatívnejšie hodnotenie získala novela zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorá sprísňuje a spresňuje definíciu významnej investície a ktorá oberá mestá a obce o možnosť vyjadriť sa k významným investíciám, ktoré sa majú realizovať na ich území. Menej negatívne hodnotili podnikatelia druhú fázu reformy ESO, ktorej obsahom je zrušenie dezintegrovanej špecializovanej miestnej štátnej správy a vytvorenie jednotnej sústavy miestnych orgánov štátnej správy. Rezervovanosť hodnotenia podnikateľov vyplývala najmä z toho, že v tejto fáze dochádza len k zmene štruktúry a názvov vybraných úradov, no praktické výhody v podobe zjednodušenia procesov budú zrejme predmetom až ďalších noviel.

Opatrenia hodnotené podnikateľmi za 2. štvrťrok 2013Miera súhlasuKoeficient dôležitostiRating
[-3;3](%)[-300;300]
1.Návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy (II. etapa reformy ESO)-0,1042%-4,13
2.Novela zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií-0,6234%-21,17

 

Rebríček hodnotených zákonov a opatrení od začiatku aktuálneho volebného obdobia
Archív

 

Mohlo by vás zaujímať