Index podnikateľského prostredia

Ani po ôsmich rokoch sa žiaľ nezastavil prepad hodnotenia podnikateľského prostredia.

Tlačová správa

09.4.2019 ; opravená a doplnená 23.4.2019

Pôvodne sme informovali, že došlo k miernemu zvýšeniu IPP za 2. polrok 2018. Nakoľko sa nám tento výsledok nepozdával, prekontrolovali sme všetky výpočty a zistili sme chybu, a to v tom, že sme porovnali 2. polrok nie s 2.Q 2018 ale s 1.Q 2018. Preto vyšlo mierne zvýšenie.

Pravda je taká, že Podnikatelia hodnotili druhý polrok 2018 menej negatívne ako 2.Q 2018, čo v konečnom výsledku znamená mierny pokles hodnoty IPP z 44,73 b na 43,67 b, t.z. zhoršenie o 1,06 bodu.

Ide o zhoršenie o -2,36% oproti predchádzajúcemu štvrťroku (-2,55%) a index tak klesá, hoc miernejšie ako naposledy.

Stav podnikateľského prostredia nie je uspokojivý, práve naopak, v roku 2018 dosahuje len 43,67% úrovne z roku 2010, inými slovami za posledných 8 rokov sa podľa podnikateľov kvalita podnikateľského prostredia rapídne zhoršila.

Podnikatelia za top bariéru v podnikaní označili efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci (-6,77%), byrokraciu (-6,73%), uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom (-6,55%) a zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov (-6,00%). Ide v zásade o rovnaké bariéry ako posledných niekoľko rokov, len v inom poradí.

V druhom polroku 2018 hodnotili podnikatelia kvalitu a dostupnosť výrobných vstupov, pracovnej sily(-4,23%) o 1,46% lepšie ako v predchádzajúcom období (-5,69%). Prekvapením bolo kladné hodnotenie funkčnosti štátnych inštitúcií (kataster, daňové úrady,…), ktoré dostalo kladné hodnotenie (0,91%). Naposledy podnikatelia hodnotili túto oblasť kladne v 1Q 2017. Je možné, že ide o odraz fungovania anti-byrokratického zákona. Najvýznamnejšie z oblastí mimo podnikateľov samotných bola hodnotená oblasť prístupu k finančným zdrojom (úvery, kapitálový trh, …) (0,95%).

IPP dosiahol úroveň 43,67 bodu a oproti predchádzajúcemu štvrťroku klesol o 1,06 bodu.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že podnikatelia vedia oceniť opatrenia štátu, ktoré zlepšujú podnikateľské prostredie. Problémom je, že za posledné roky nie je veľmi čo oceňovať. Spôsob akým sa prijímajú zákony v tomto volebnom období v NRSR pripomína všetko len nie odbornú a serióznu normotvorbu.

Z právnych úprav sa podnikatelia domnievajú, že podnikateľské prostredie najviac poškodí novela zákona o podpore v cestovom ruchu (-32,83 bodu na škále od -300 do 300 bodov), ktorý zavádza príplatky za rekreáciu v SR pre zamestnancov od zamestnávateľov zamestnávajúcich nad 50 zamestnancov.

Na druhej strane ocenili novelu zákona o verejnom obstarávaní (10,44 bodu) od ktorého si sľubujú zrýchlenie verejného obstarávania. Podobne pozitívne hodnotili novela zákona o katastra nehnuteľností, ktorý má priniesť zefektívnenie činnosti katastra nehnuteľností. Pozitívne ocenili aj zmeny v policajnom zbore.

Grafy a ďalšie informácie nájdete na TU.

V prípade otázok som Vám k dipozícii.
— 
S úctou a prianím pekného dňa,

Peter Serina
Výkonný riaditeľ PAS

tel.: mobil: 0948 223 508
mail: pas@alianciapas.sk

PAS, o.z.
Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212

Mohlo by vás zaujímať