Kalkulačka čistých príjmov podnikateľov v roku 2013

Podnikateľská aliancia Slovenska vypracovala kalkulačku na výpočet čistého príjmu živnostníkov a majiteľov jednoosobových s.r.o. v budúcom roku po zohľadnení aktuálne diskutovaných daňovo-odvodových zmien, ktoré pripravuje nová vláda a príslušné ministerstvá. Cieľom tejto aktivity PAS je spresniť verejnú diskusiu o dopadoch alternatívnych daňovo-odvodových zmien na čisté príjmy podnikateľov.

Kalkulačka počíta sumu daní a odvodov, ktoré budú platiť živnostníci v budúcom roku v prípade prijatia avizovaných daňovo-odvodových zmien a porovnáva ich so sumami daní a odvodov platených v dnešnom daňovo-odvodovom systéme. Posledným modulom kalkulačky je výpočet čistého príjmu majiteľa s.r.o. po zaplatení daní a odvodov v roku 2013, čo umožňuje jednoduché porovnanie výhodnosti alebo nevýhodnosti s.r.o. oproti živnosti.

Živnostník s hrubým mesačným príjmom 1500 eur, ktorý nemá žiadne reálne náklady a uplatňuje si 40%-né paušálne výdavky, po prijatí obmedzenia paušálnych výdavkov na maximálne 420 eur mesačne, znížení živnostníckej konštanty pre určenie základu na výpočet odvodov z 2 resp. 2,14 na 1,486, zvýšení minimálneho vymeriavacieho základu zo 44,2 % na 50 % priemernej mzdy a zrušení postavenia zaplatených odvodov ako odpočítateľnej položky pri určení vymeriavacieho základu na výpočet odvodov, odvedie do Sociálnej poisťovne o 120,22 eur viac a do zdravotnej poisťovne o 50,76 eur viac v porovnaní s platbami v súčasnom systéme. Na dani z príjmov zaplatí o 1,71 eur viac. Jeho čistý príjem po prijatí daňovo-odvodových zmien bude 1076,41 eur čo je o 172,69 eur menej ako dnes.

Za daných podmienok nie je pre tohto živnostníka výhodné založenie s.r.o., nakoľko po zaplatení daní, zdravotných odvodov a dane z dividend by mu z hrubého mesačného príjmu s.r.o. vo výške 1500 eur zostalo v čistom 935,55 eur. Prechod zo živnosti na s.r.o. sa však oplatí pri mesačných príjmoch 3000 eur a reálnych nákladoch vo výške 50 %. V tomto prípade by bol čistý príjem živnostníka 888,67 eur a majiteľa s.r.o. 935,55 eur.

Poznámky k metodológii: V kalkulačke je možné navoliť viacero kombinácií navrhovaných zmien v daniach a odvodoch, nakoľko dnes nie je jasné, ktoré zmeny sa reálne presadia a ktoré nie. V prípade výpočtu čistých príjmov majiteľa s.r.o. predpokladáme, že majiteľ s.r.o. je dobrovoľne nezamestnaný a jeho jediným príjmom sú dividendy, z ktorých odvedie zdravotný odvod a aj daň z dividend. Kalkulačka bola 25. júna 2012 o 14:45 aktualizovaná o dodatočnú funkcionalitu (možnosť nastavenia koeficientu vo výške 1,9).

Mohlo by vás zaujímať