Kvalita podnikateľského prostredia neustále klesá

Výsledky IPP za 1. štvrťrok 2013

Podnikateľské prostredie sa na Slovensku zhoršilo aj v prvom štvrťroku 2013. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 72,7 bodu, čo predstavuje pokles o 3,84 % oproti predchádzajúcemu kvartálu. Slovenských podnikateľov najviac trápi slabá vymožiteľnosť práva. Tento problém podľa nich vyplýva zo zlého stavu justície, ktorej kredit dlhodobo klesá, a nedostatočného uplatňovania princípu rovnosti pred zákonom. Podnikateľské prostredie zhoršili aj zmeny v Zákonníku práce a zvýšenie daňovo-odvodového zaťaženia, ktorých účinky začali podnikatelia v prvom štvrťroku 2013 reálne pociťovať a hodnotia ich negatívne.

V prvom štvrťroku 2013 získala najnegatívnejšie hodnotenie položka vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva. Rating tejto položky klesol oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 10,5 % na aktuálnu hodnotu 11,6 bodu. Neuspokojivý stav fungovania slovenského súdnictva patrí medzi dlhodobo najviac kritizované položky. Pre zlepšenie podnikateľského prostredia je nutné urýchlene prijať také zmeny, ktoré by viedli k väčšej ochrane poctivých podnikateľov voči podvodníkom. Podnikatelia upozorňujú, že zle fungujúca justícia má rozsiahly nepriaznivý vplyv na podnikateľské prostredie. Tento fakt je podľa nich zo strany verejných funkcionárov dlhodobo prehliadaný a podceňovaný. Navyše, marazmus pri obsadzovaní postu generálneho prokurátora ako aj diskutabilné rozhodovanie Najvyššieho súdu SR majú za následok zhoršenie už i tak slabého pocitu právnej istoty.

S poklesom o 9,4 % a aktuálnym ratingom 53,1 bodu sa druhou najnegatívnejšie hodnotenou stala položka týkajúca sa legislatívy upravujúcej odvody. Táto položka patrí medzi najhoršie hodnotené už štvrtý kvartál v rade. Posledné zvyšovanie odvodov sa negatívne dotklo väčšiny podnikateľov – tak zamestnávateľov pracovníkov s vyššími mzdami, ako aj najmenších živnostníkov. Vysoké odvodové zaťaženie je dlhodobou prekážkou najmä vo vzťahu k zamestnávaniu nízko kvalifikovanej pracovnej sily. Riešením by mohlo byť zavedenie odpočítateľnej položky na odvody, čo by viedlo k zatraktívneniu slabšie platenej práce. Podnikateľom prekáža nedostatočná odborná diskusia a rýchlosť prijímania legislatívnych zmien, ktoré majú zásadný vplyv na podnikateľské prostredie. Za kontraproduktívne považujú zvyšovanie daní a odvodov, pokiaľ takto získané peniaze nie sú použité na uskutočnenie systémových reforiem napríklad v oblasti súdnictva.

Tretie najhoršie hodnotenie v prvom štvrťroku tohto roka prisúdili podnikatelia položke uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom. Hodnotenie tejto položky kleslo oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu o 8,9 % a dosiahlo tak úroveň 21,9 bodu. Táto kategória monitoruje dodržiavanie spravodlivej a ústavou garantovanej rovnosti subjektov pri verejnom obstarávaní, súdnych sporoch a podobne. Podnikatelia kritizujú, že vláda nepriznáva rovnaké práva všetkým podnikateľským subjektom. Účelovo prijímané rozhodnutia a zákony zvýhodňujúce iba niektorých, deformujú trh a celkovo prispievajú k zhoršovaniu podnikateľského prostredia. Ako príklad podnikatelia uvádzajú investičné stimuly a vysokú mieru korupcie pri verejnom obstarávaní.

Mierny rast v poslednom sledovanom období zaznamenalo iba niekoľko položiek týkajúcich sa samotného fungovania podnikov, medzi ktorými sú vzťah podnikov k životnému prostrediu, ktorej hodnotenie vzrástlo o 1,96 % alebo informačná otvorenosť podnikov, ktorej rating si polepšil o 1,85 %.

Mohlo by vás zaujímať