List Prezidentke SR vo veci verejného obstarávania

Spolu s ďalšími dvanástimi zamestnávateľskými združeniami a obchodnými komorami, vyzývame Prezidentku SR p. Čaputovú aby nepodpísala návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

Sme presvedčení, že narýchlo schválené zmeny v NR SR zásadným spôsobom znižujú transparentnosť a férovosť verejných obstarávaní, deformujú hospodársku súťaž a významne obmedzujú kompetencie Úradu pre verejné obstarávanie ako nezávislého orgánu dohľadu. V nadväznosti na argumenty uvedené v liste v prílohe touto cestou chceme požiadať pani prezidentku, aby novelu zákona o verejnom obstarávaní v tomto znení nepodpísala a vrátila na opätovné prerokovanie do NR SR s cieľom zapracovať pripomienky uvedené v spoločnom liste. Zároveň prikladáme tiež pre informáciu aj nedávny spoločný list pre poslancov NR SR súvisiaci s touto témou.

Mohlo by vás zaujímať