Maloobchod rastie pomaly, dobre sa predávajú potraviny a autá

Priestor pre rast tržieb domácich obchodníkov naďalej vytvára najmä prebúdzajúca sa ekonomika, ktorá má pozitívny vplyv na trhu práce.

Maloobchodné tržby pokračovali v raste aj v júni, podľa údajov Štatistického úradu SR (SUSR) vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 0,4% (sezónne očistené). Ich medziročný rast sa dokonca zrýchlil z 1,4% na 3,0%. Tržby rástli tak v potravinovom, ako aj v nepotravinovom segmente.

Dynamicky rast tržieb zaznamenali najmä predajcovia informačných a komunikačných technológií (o 46,5%) a renesanciu prežívajú menšie špecializované predajne s potravinami (o 21,8%). Rástli však aj tržby predajcom tovaru pre kultúru a rekreáciu, internetovým obchodom, či veľkým obchodným reťazcom.

Naopak medziročný pokles tržieb vykázali len predajcovia tovaru pre domácnosť a trhovníci. Priestor pre rast tržieb domácich obchodníkov naďalej vytvára najmä prebúdzajúca sa ekonomika, ktorá má pozitívny vplyv na trhu práce (rast zamestnanosti, miezd), ale aj uvoľnená menová politika ECB (nízke úrokové sadzby by mali znižovať sklon domácnosti k úsporám), či chýbajúca inflácia.

Od predkrízového obdobia stúpol len predaj tovarov každodennej spotreby (najmä potravín).

 

Oživenie tržieb pritom nezaznamenáva len maloobchod, tržby dynamicky rastú aj predajcom áut, ktorý si aj v júni udržali dvojcifernú dynamiku ich medziročného rastu (13,7%). Výrazne oživenie zaznamenali aj ubytovacie a stravovacie zariadenie, ktoré v júni zaznamenali medziročný rast tržieb o 6,8%, resp. 6,4%. Celkové tržby v maloobchode, predaji áut, ubytovaní a stravovaní tak v júni medziročne rástli o 6,3%, čo predstavuje najrýchlejší rast od októbra minulého roka a tretí najrýchlejší medziročný rast za posledných 6 rokov.

Rastúca spotreba domácnosti by tak mala aj v druhom štvrťroku tohto roka prispievať k rastu HDP. Po slabšom úvode roka začali pozvoľna rásť opäť aj tržby v maloobchode, v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástli o 0,4% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 0,6% na 1,3%. Aj napriek oživeniu v druhom štvrťroku, medziročný rast tržieb v maloobchode stále zaostával za našimi očakávaniami vyplývajúcimi z pozitívneho vývoja na trhu práce.

Mierne slabšie maloobchodné tržby však boli, podobne ako v úvode roka, kompenzované silnejšími tržbami z predaja a údržby áut a ubytovacích a stravovacích zariadeniach. Tržby z predaja a údržby áut v druhom štvrťroku v porovnaní s prvým štvrťrokom vzrástli o 1,2% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 12,2% na 16,3%. Tržby ubytovacích a stravovacích zariadení medzikvartálne vzrástli o 1,7% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 1,9% na 4,9%.

Celkovo tak v druhom štvrťroku tržby v maloobchode, predaji áut, ubytovaní a stravovaní v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástli o 1,5% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 4,3% na 5,5%, t.j. na 6-ročné maximum. Vývoj tržieb v druhom štvrťroku naznačuje, že rast spotreby domácnosti sa v porovnaní s úvodom roka mierne zrýchlil a tomu by mal zodpovedať aj mierne rastúci príspevok spotreby domácnosti k rastu HDP.

Maloobchodné tržby na Slovensku sú stále zhruba o desatinu pod úrovňou spred krízy.

Pozitívny vývoj na trhu práce a rastúce disponibilné príjmy domácnosti, nízke úrokové sadzby a chýbajúca inflácia by mali pôsobiť v prospech rastu spotreby domácnosti v tomto roku. Naopak turbulencie okolo Grécka na prelome júna a júla opäť prispeli k zhoršeniu spotrebiteľskej dôvery, ktorá sa v júli prepadla na 1,5 ročné minimum.

Krátkodobo by sme tak mohli pozorovať v júli spomalenie rastu alebo dokonca až pokles tržieb. Naznačoval by to aj pohľad na bankové vklady domácnosti, ktoré zaznamenali v júli výraznejší nárast (predpokladáme, že práve na úkor spotreby). V prípade smerovania Grécka k riešeniu jeho problémov by sa však mala postupne obnoviť aj spotrebiteľská dôvera na Slovensku a opäť sa tak naštartovať aj rast tržieb slovenských obchodníkov.

Ľubomír Koršňák, analytik

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Mohlo by vás zaujímať