Mestá podnikateľom daňami nehnuteľností v roku 2021 nepomôžu

tlačová správa

22.2.2021

Dane z nehnuteľností sa pre rok 2021 nemenili tak radikálne, ako to bolo v roku 2019. Mestá výšku daní upravovali iba mierne alebo vôbec. Väčšina miest stále nemá záujem zavádzať poplatky za rozvoj, ktorými by zvýšili príjem peňazí priamo do rozpočtu.

Mestá dane neznižovali a nezohľadnili v nich tak fakt, že mnohí drobní a malí podnikatelia, či už z gastra, služieb alebo turizmu čelili minulý rok mnohým prekážkam v podnikaní, čo sa prejavilo vo výraznom prepade ich tržieb. Rovnako tomu bude v roku 2021, ale dane z nehnuteľností ostávajú na úrovniach z roku 2019, t.z. po ich radikálnom zvýšení v čase končiacej sa hospodárskej konjunktúry.

Mestá dane takmer vôbec nezmenili, niektoré ale išli proti tomuto trendu a napriek pandemickej situácii a s ňou spojenými prekážkami v podnikaní a objektívnom prepade príjmov podnikateľov dane dokonca zvýšili. Najviac to pocítili podnikatelia v týchto mestách: Bardejov (40,0%), Myjava (15,8%) a Krupina (2,7%).

Za modelovú nehnuteľnosť s rozlohou haly 1000 m2 a pozemkom s 1500 m2 zaplatí najviac podnikateľ takmer vo všetkých bratislavských okresoch, a to od 6612€ do 7125€. Podnikatelia aj naďalej platia vysoké dane v Púchove (6449€), Košiciach (6120€) alebo v Trnave (5120€).

Tak ako aj po minulé roky, najmenej na daniach zaplatí podnikateľ v Medzeve, a to 666€ za rok. Pomerne nízke dane pre podnikateľov sú aj v Medzilaborciach (850€) a v Humennom (1135€).

Celý prieskum nájdete  TU.

Doplňujúce informácie:

Číselné údaje do databázy získala PAS od predstaviteľov miest alebo zo všeobecných záväzných nariadení zverejnených na internetových stránkach miest a zo zákona č. 582/2004 Z.z.. Údaje o sadzbách daní a výške daní zodpovedajú centrám okresných miest a sú uvedené bez výnimiek.

Podnikateľská aliancia Slovenska monitoruje vývoj daní z nehnuteľností od roku 2004, keď právomoc stanovovať ich výšku prešla zo štátu na samosprávy. Hlavným zámerom PAS pri tvorbe rebríčkov daní z nehnuteľností je informovať podnikateľov, ako aj širokú verejnosť, o výške sadzieb daní v jednotlivých mestách a tým podporiť daňovú konkurenciu, ktorá bráni neúmernému zvyšovaniu daní na miestnej úrovni a zároveň vytvára tlak na efektívnejšie financovanie, využívanie a správu verejných statkov.

Mohlo by vás zaujímať