Mestá podnikateľom daňami nehnuteľností v roku 2021 nepomôžu

Dane z nehnuteľností sa pre rok 2021 nemenili tak radikálne, ako to bolo v roku 2019. Mestá výšku daní upravovali iba mierne alebo vôbec. Väčšina miest stále nemá záujem zavádzať poplatky za rozvoj, ktorými by zvýšili príjem peňazí priamo do rozpočtu.

Mestá dane neznižovali a nezohľadnili v nich tak fakt, že mnohí drobní a malí podnikatelia, či už z gastra, služieb alebo turizmu čelili minulý rok mnohým prekážkam v podnikaní, čo sa prejavilo vo výraznom prepade ich tržieb. Rovnako tomu bude v roku 2021, ale dane z nehnuteľností ostávajú na úrovniach z roku 2019, t.z. po ich radikálnom zvýšení v čase končiacej sa hospodárskej konjunktúry. 

Mestá dane takmer vôbec nezmenili, niektoré ale išli proti tomuto trendu a napriek pandemickej situácii a s ňou spojenými prekážkami v podnikaní a objektívnom prepade príjmov podnikateľov dane dokonca zvýšili. Najviac to pocítili podnikatelia v týchto mestách: Bardejov (40,0%), Myjava (15,8%) a Krupina (2,7%).

Za modelovú nehnuteľnosť s rozlohou haly 1000 m2 a pozemkom s 1500 m2 zaplatí najviac podnikateľ takmer vo všetkých bratislavských okresoch, a to od 6612€ do 7125€. Podnikatelia aj naďalej platia vysoké dane v Púchove (6449€), Košiciach (6120€) alebo v Trnave (5120€).

Tak ako aj po minulé roky, najmenej na daniach zaplatí podnikateľ v Medzeve, a to 666€ za rok. Pomerne nízke dane pre podnikateľov sú aj v Medzilaborciach (850€) a v Humennom (1135€).

Zdroj: analýza PAS 

V porovnaní s minulým rokom slovenské mestá neupravovali dane skokovo. Tento rok zmenilo dane z nehnuteľností len 10 miest. Ostatné mestá oproti minulému roku sadzby daní nemenili. Najviac stúpli dane v Bardejove (v priemere o 38,4%) a v Topoľčanoch (v priemere o 18,75%). Oproti minulému roku sa dane zo stavieb zvýšili v priemere o 0,48% a dane z bytov v priemere o 0,53%. Naopak, dane z pozemkov sa v priemere znížili o 0,59%.

Zdroj: analýza PAS 

 

Výrazné zmeny pocítili obyvatelia v Topoľčanoch, kde sa zvýšili dane za byty a nebytové priestory o 87,17%. Dane sa zvýšili aj v Tvrdošíne, a to za ostatné stavby (o 66,67%).

Zopár miest niektoré zo svojich daní znížili. Ide napríklad o Detvu, ktorá znížila dane na nebytový priestor o 83,33%; Brezno, ktoré znížilo dane za ostatné stavby o 50% a Žiar nad Hronom, ktorý znížil o 14,3% sadzbu dane za priemyselné stavby a stavby na ostatné podnikanie. Zníženie sadzby dane využila aj Bratislava. Niektoré z mestských častí znížili daň za trvalé trávne porasty, a to o cca 50%.

Zdroj: analýza PAS 

Poplatok za miestny rozvoj

Mestá ani tento rok takmer nemenili zavedené poplatky za rozvoj. Jedinou zmenou, ktorá nastala pri tomto poplatku je tá, že sa mesto Šaľa rozhodlo tento poplatok na svojom území zrušiť. Poslanci mesta ho schválili len minulý rok, no kvôli pandémii sa ho rozhodli zrušiť. Podľa nich týmto krokom zlepšia podmienky pre podnikateľské prostredie, ktoré trpí výraznou krízou.

Mestá, ktoré tento poplatok aj naďalej vyberajú, môžu výnosy z neho použiť na svoj rozvoj a zvyšovanie kvality života obyvateľov. Napríklad Bratislavčanom priniesol v roku 2019 tento poplatok 19 miliónov, no použilo sa iba minimum.

 

Zdroj: IUR

Najdrahšie domy a bytové domy

V roku 2021 sa dane za domy zvýšili v priemere o 0,97%, čo je v porovnaní s minulým rokom minimálna zmena. Majitelia bytov si priplatia v priemere o 1,11% viac ako minulý rok. Od roku 2004 narástli dane z rodinných domov o 234,38% a z bytov o 235,11%

Najvyššie dane z bytov sú aj naďalej v Košiciach. Majiteľ tu za modelový byt s garážou zaplatí 95€ za rok. Za Košicami najviac zaplatí na daniach majiteľ bytu v  bratislavskom Starom meste, a to 90€ ročne. Nasleduje Trnava s daňou 83€. V ostatných bratislavských okresoch majitelia bytov zaplatia od 78€ do 82,5€.

Tak ako po minulé roky, aj tento rok zaplatí najmenej majiteľ rovnakého bytu s garážou v Medzilaborciach, a to necelých 8€.

Najväčšiu zmenu pocítia majitelia bytu s garážou v Topoľčanoch, kde za modelový byt zaplatia tento rok 32,3€, čo je takmer 55% viac ako zaplatili minulý rok. 

Zdroj: analýza PAS 

Aj tento rok si za rodinný dom pri modelovej nehnuteľnosti zaplatí najviac obyvateľ bratislavského Starého mesta, a to 216,9€ za rok. Majiteľ rodinného domu v Medzeve aj naďalej zaplatí na dani najmenej, a to len 19,3€ ročne.

V roku 2021 najväčšie zvýšenie daní pocítia v Bardejove. Tento rok za modelovú nehnuteľnosť zaplatia 101,6€, čo je o 36% viac ako minulý rok. Mierne zmeny zvýšenia daní pocítia aj v Topoľčanoch, či Myjave.

Zdroj: analýza PAS 

Tabuľková časť


Zdroj: analýza PAS 

 

Zdroj: analýza PAS 

 

 

 

Zdroj: analýza PAS 

Zdroj: analýza PAS 

Mohlo by vás zaujímať