Na každé voľné pracovné miesto je desať nezamestnaných, aj tak sa neobsadzujú

Oficiálna nezamestnanosť klesá, počet voľných pracovných miest stúpa. Úrady práce však nevedia nájsť nezamestnaným reálne pracovné miesta, hoci voľných sú tisíce.

V auguste miera evidovanej nezamestnanosti opäť klesla, aj keď zlepšenie je miernejšie ako v druhom štvrťroku. Voľných pracovných miest pribúda, konštatuje vo svojom komentári analytik Národnej banky Slovenska Alexander Karšay.

Miera evidovanej nezamestnanosti po sezónnom očistení v auguste klesla o 0,04 bodu na úroveň 11,55 % (o cca 1100 osôb). Celková miera nezamestnanosti klesla o niečo prudšie (o 1700 osôb), a to na úroveň 13,1 %. Sezónne neočistená miera evidovanej nezamestnanosti medzimesačne klesla na 11,32 %.

Počet nezamestnaných v auguste naďalej klesal. Pokračoval tak doterajší trend, pričom počet uchádzačov stláča nadol pokračujúci rast ekonomiky a dopĺňanie stavov zamestnancov z dôvodu odznievania pokrízovej neistoty. Počet voľných pracovných miest už atakuje predkrízové úrovne, a tak priaznivý trend klesajúcej nezamestnanosti by mohol v najbližšom období pokračovať, myslí si Karšay.

Priaznivé očakávania na najbližšie obdobie boli potvrdené aj v konjunkturálnych prieskumoch medzi zamestnávateľmi a spotrebiteľmi. V treťom štvrťroku však možno pozorovať slabší pokles počtu nezamestnaných ako počas silného druhého štvrťroka – dôvodom je zmiernenie odtoku uchádzačov na trh práce a zároveň aj nízke vyraďovanie uchádzačov z administratívnych dôvodov.

Takéto očakávania sú približne v súlade s predpokladmi medzištvrťročného vývoja zamestnanosti na tretí štvrťrok v predikcii NBS. Začína sa vytvárať nedostatok vhodných uchádzačov a voľné pracovné miesta sa vo väčšej miere koncentrujú v ekonomicky vyspelejších regiónoch. Tento faktor môže v budúcnosti prispieť k zmierneniu tempa zlepšovania situácie na trhu práce a predstavuje štrukturálnu výzvu pre ekonomiku SR, tvrdí analytik NBS Alexander Karšay.

Podnikateľská aliancia Slovenska oceňuje znižovanie nezamestnanosti a oživovanie ekonomiky. Žiaľ, ešte stále sa štatistiky zlepšujú výrazne za cenu administratívnych krokov, teda vyraďovania uchádzačov o zamestnanie, ako ukazuje nasledujúci graf.

 

 

Za posledných šesť mesiacov bolo vždy vyradených z administratívnych dôvodov aspoň toľko alebo viac ako nezamestnaných, ktorí si reálne našli prácu na trhu. To posilňuje podozrenia z prikrášľovania štatistiky nezamestnanosti.

Na druhej strane prudko rastie počet pracovných miest, ktoré spoločnosti ponúkajú, ako ukazuje ďalší graf NBS. Len za posledný rok narástli na trojnásobok a v auguste ich bolo vyše 25-tisíc.

Vzniká tak otázka, prečo ich nezamestnaní napriek ich obrovskému množstvu nedokážu obsadiť a často pre ne podniky musia hľadať kandidátov aj v zahraničí. Hovorí to o slabej schopnosti úradov práce pripraviť nezamestnaných práve na prácu, aká sa na trhu ponúka. Štát by sa mal zamyslieť nad efektivitou svojich úradov a položiť väčší dôraz na ich prepojenie s reálnym ekonomickým životom.

Grafy – NBS

Prečítajte si aj: Hospodárstvo zamestnáva viac ľudí ako pred krízou, miesta pribúdajú rýchlejšie

 

 

 

Mohlo by vás zaujímať