Náklady sa oplatí účtovať pri príjme nad 1000 eur

(tlačová správa)

Podľa prepočtov Podnikateľskej aliancie Slovenska po zmene daní a odvodov od 1.1.2013 zaplatí živnostník s príjmom 1000 eur štátu každý mesiac o 21,50 eur viac ako dnes. Platí to pre živnostníkov s nulovými reálnymi nákladmi i pre živnostníkov s reálnymi nákladmi na úrovni 60 % príjmu.

S rastúcim príjmom nad 1000 eur sa dopady navrhovaných zmien čoraz viac diferencujú v závislosti od reálnych nákladov, ktoré živnostník dosahuje. Pri mesačnom príjme 1500 eur stratí živnostník s nulovými reálnymi nákladmi 173 eur mesačne, živnostník so 40%-nými reálnymi nákladmi stratí 92 eur a živnostník so 60%-nými reálnymi nákladmi zaplatí štátu viac o 22 eur.

Nie všetci živnostníci na daňovo-odvodových zmenách prerobia. Malá skupina živnostníkov s mesačným príjmom od 347 do 393 eur si po zavedení zmien polepší mesačne o 109 eur v dôsledku zvýšenia hranice, od ktorej sa živnostník musí prihlásiť do Sociálnej poisťovne a platiť sociálne odvody (táto hranica je zhodná s minimálnym vymeriavacím základom, ktorý sa má od 1.1.2013 zvýšiť zo 44,2 % na 50 % priemernej mzdy). Skupina živnostníkov s príjmami v uvedenom intervale bude oslobodená od platenia sociálnych odvodov, vďaka čomu vzrastie ich čistý príjem.

V prípade živnostníkov, ktorých príjem je vyšší ako 393 eur mesačne a teda budú povinní platiť sociálne odvody, najmenej negatívny dopad daňovo-odvodových zmien pocítia tí, ktorých hrubý príjem je intervale od 830 do 970 eur a majú reálne náklady do 40 % svojich príjmov. Štátu po novom odvedú o 17 eur viac. V prípade živnostníkov so 60%-nými reálnymi nákladmi je interval príjmov, v ktorom sú dopady reformy najmiernejšie, posunutý vyššie – od 1250 do 1460 eur – pričom títo živnostníci rovnako prídu o 17 eur mesačne.

Dopady aktuálnej daňovo-odvodovej reformy na živnostníkov s nulovými reálnymi nákladmi a s hrubým mesačným príjmom od 720 do 2880 eur budú miernejšie v porovnaní s dopadmi reformy, ktorú pripravovala predchádza-júca vláda. Naopak, živnostníci s reálnymi nákladmi na úrovni 40 % alebo 60 % hrubých príjmov budú v dôsledku aktuálnej reformy odvádzať štátu viac, ako by odvádzali po zrealizovaní reformy predchá-dzajúcou vládou, a to bez ohľadu na dosahovaný príjem. Dopad aktuálnej reformy na skutočných živnostníkov – remeselníkov a prevádzkovateľov služieb, pri ktorých vznikajú reálne náklady, sú teda viac negatívne v porovnaní s dopadmi reformy predchádzajúcej vlády.


Tabuľka: Zmena čistých mesačných príjmov SZČO po zavedení daňovo-odvodových zmien

Hrubý mesačný príjem
(v eur)

Zmena čistého príjmu pri rôznej úrovni nákladov (v eur)

Reálne náklady živnostníka ako % z príjmu

0 %

20 %

40 %

60 %

500,-

-21,50

-21,50

-21,50

-21,50

1000,-

-21,50

-21,50

-21,50

-21,50

1500,-

-172,70

-172,70

-92,20

-21,50

2000,-

-292,80

-292,80

-123,00

-72,90

2500,-

-413,00

-377,20

-153,70

-102,50

3000,-

-539,80

-453,50

-184,50

-123,00

3500,-

-672,40

-538,20

-211,51

-143,50

4000,-

-797,30

-615,10

-231,50

-164,00

5000,-
-1035,50
-769,80
-290,40
-205,00

Grafy s dopadmi daňovo-odvodových zmien na živnostníkov v závislosti od výšky ich príjmov a dosahovaných reálnych nákladov uvádzame v prílohe.

Príloha: Dopady daňovo-odvodových zmien na čisté príjmy SZČO

Mohlo by vás zaujímať