Návrh koncepcie boja proti daňovým únikom v oblasti dane z práce

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií

Cieľom koncepcie boja proti daňovým únikom na dani z práce je poukázať a identifikovať tie miesta a skutočnosti v terajšom legislatívnom prostredí, ktoré vytvárajú priestor na existenciu týchto daňových únikov, poukázať na to, ako sú potom tieto využívané, resp. zneužívané zo strany niektorých fyzických osôb a poukázať na konanie zodpovedných inštitúcii ako využívajú svoje kompetencie v znižovaní počtu prípadov daňových únikov.

Zdroj: www.rokovania.sk

Mohlo by vás zaujímať